Nasi wykładowcy i moderatorzy

Małgorzata Baran-Kalinowska

Michał Berski

Dorota Bruś

Anastazja Brzezińska

Stefanie Bogaerts

Dagmara Chełstowska

Magdalena Domaradzka

Bartłomiej Dymek

Maria Barbara Guszczin

Anna Halczak

Piotr Iciek

Katarzyna Javaheri-Szpak

Maria Jaszczurowska

dr Aleksandra Kalata-Zawłocka

Aleksandra Kamińska

Małgorzata Kasprowicz

dr hab. Piotr Kładoczny

Paweł Korpal

dr Ewa Kościałkowska-Okońska

prof. nadzw. UP dr hab. Artur D. Kubacki

dr Natalia Likus

Michał Łach

dr Konrad Łyjak

dr Anna Mróz

Anna Mendel

dr David Nieto-Rasiński

dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Katarzyna Piórkowska–Frątczak

Monika Rozwarzewska

Agnieszka Rybacka

Maria Schneider

Magda Sikorska

Paweł Siwy

Magdalena Solak-Michałkiewicz

dr Witold Skowroński

Julia Szajkowska

Małgorzata Szczypińska

dr Rafał Szubert

Katarzyna Szylderowicz

dr Marcin Turski

dr Michał Tyszkowski

Rafał Walterowicz

Adam Zaremba

Dorota Żurawińska