Współpraca

Fundacja FreeLING jest gotowa wspierać wszelkie formy szkolenia tłumaczy. Zapraszamy do współpracy tłumaczy, wykładowców oraz ekspertów z różnych dziedzin. Chętnie uruchomimy projekty pilotażowe dla tzw. „małych języków” (innych niż np. j. angielski czy niemiecki), dla których możliwości szkoleniowe na rynku komercyjnym są ograniczone.

Szczególnie zachęcamy do współpracy tłumaczy zainteresowanych zainicjowaniem (i prowadzeniem) szkoleń dla kolegów z własnej grupy językowej. Fundacja oferuje wsparcie w organizacji merytorycznej i logistycznej szkolenia w dowolnym miejscu w Polsce.

Fundacja FreeLING organizuje nie tylko szkolenia i projekty, których jest inicjatorem, ale także współpracuje z innymi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi przy realizacji projektów związanych z celami statutowymi Fundacji (nauka języków i wymiana kulturowa).

Prosimy o nadsyłanie propozycji współpracy na adres: info@freeling.pl. Zachęcamy także do wypełniania formularza elektronicznego w celu zgłoszenia propozycji tematów i miejsc szkoleń oraz wykładowców.