Subskrypcja Informatora Fundacji FreeLING

Zapraszamy do subskrybowania Informatora Fundacji FreeLING, biuletynu elektronicznego, w którym informujemy o planach szkoleniowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Fundację. Informujemy w nim także o ciekawostkach z branży tłumaczeniowej i o przedsięwzięciach naszych partnerów.

Do subskrypcji wystarczy podać adres e-mail. Żadne inne dane osobowe nie są wymagane. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania Informatora. Podając swój adres e-mail, subskrybent wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja FreeLING z siedzibą w Zamościu, Łapiguz 17.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody subskrybenta i zgodę tę można w każdej chwili cofać, klikając na link podany w stopce Informatora lub kontaktując się z Administratorem.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania Informatora i nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

Subskrybent dysponuje poniższymi prawami:

  • prawo do przejrzystej informacji (art. 12-14 RODO),
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do przeniesienia danych (art. 19 RODO),
  • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Pełna Polityka prywatności Fundacji FreeLING jest dostępna w zakładce Kontakt/Polityka prywatności.

W kwestiach związanych z wyżej wymienionymi prawami w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację FreeLING można się skontaktować z Fundacją:

  • drogą mailową: info@freeling.pl,
  • telefonicznie: 502 408 320,
  • w siedzibie: Łapiguz 17, 22-400 Zamość w dni robocze w godzinach 9.00-12.00.