Nota prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Organizatorzy, współpracownicy, wykładowcy, uczestnicy szkoleń oraz inne osoby lub instytucje, które w jakikolwiek sposób związane są z Fundacją i prowadzonymi przez nią szkoleniami, w żadnym stopniu nie odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek wykorzystania materiałów szkoleniowych powstałych w celu przeprowadzenia szkolenia i podczas szkoleń oraz informacji opublikowanych na tej stronie.

Informacje i materiały szkoleniowe publikowane na tej stronie są owocem naszych szkoleń i innych form edukacyjnych. Zawierają one propozycje tłumaczeń określonych terminów, będące rezultatem obszernej dyskusji. Są to jednak tylko propozycje. Celem strony internetowej i szkoleń nie jest tworzenie wiążących zasad translatorskich.
Korzystając z treści tej strony internetowej bądź materiałów szkoleniowych powstałych w ramach szkoleń, należy zachować postawę krytyczną i zawsze mieć na uwadze kontekst i charakter dokumentów, w których wykorzystane zostaną proponowane terminy lub informacje.

Jeśli w programie szkolenia nie zamieszczono zastrzeżenia, materiały szkoleniowe powstałe w ramach szkoleń mogą być wykorzystywane w celu dalszej edukacji i dokształcania się i mogą być kopiowane do celów niekomercyjnych. Prosimy wówczas o podanie źródła tych informacji.