Projekt Jednolite Europejskie Wytyczne RODO dla branży tłumaczeniowej

English version

Od maja 2018 r. ochrona danych osobowych stała się ważną kwestią dla branży tłumaczeniowej. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadziło szereg zasad szczegółowo regulujących proces przetwarzania danych osobowych. Jednak brak jednolitej interpretacji przepisów powoduje wiele wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa.

FIT Europe wspólnie z organizacjami członkowskimi oraz partnerami, wśród których są Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Fundacja FreeLING, zainicjowała projekt opracowania jednolitych wytycznych i dobrych praktyk dla tłumaczy w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie europejskim. Pierwszym krokiem w ramach projektu jest ankieta skierowana do tłumaczy pisemnych i ustnych.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://forms.gle/tr2hSeXqmjxxRJ5X7

Wyniki ankiety umożliwią nam ocenę stanu świadomości i wiedzy wśród tłumaczy i określenie, jakie są najważniejsze problemy do rozwiązania.

Ankieta jest w pełni anonimowa i wypełnienie jej zajmie nie więcej niż 10 minut.

Wszelkie komentarze, uwagi lub pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: info@freeling.pl.