Projekt Jednolite Europejskie Wytyczne RODO dla branży tłumaczeniowej

Od maja 2018 r. ochrona danych osobowych stała się ważną kwestią dla branży tłumaczeniowej. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadziło szereg zasad szczegółowo regulujących proces przetwarzania danych osobowych. Jednak brak jednolitej interpretacji przepisów powoduje wiele wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa.

Fundacja FreeLING i FIT Europe wspólnie z partnerami, wśród których są Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy i Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, zainicjowały projekt opracowania jednolitych wytycznych i dobrych praktyk dla tłumaczy w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie europejskim.

W ramach Translating Europe Workshop „Towards Common European GDPR Guidelines for the Translation and Interpreting Profession” zespół ekspertów z różnych krajów unijnych opracował wspólne stanowisko na temat najważniejszych kwestii związanych z ochroną danych osobowych dla branży tłumaczeniowej. Wnioski z prac zespołu zostały zaprezentowane na konferencji.

Nagranie konferencji można obejrzeć tu: https://www.youtube.com/watch?v=cU2xdNiIL3c&feature=youtu.be

Fundacja FreeLING była aktywnie zaangażowana w przygotowaniu projektu, koordynowania prac zespołu i opracowaniu poradnika. Prezes Fundacji Stefanie Bogaerts jest współautorem publikacji.

Raport jest dostępny tu: https://fit-europe-rc.org/wp-content/uploads/2022/04/TEW-GDPR-Project-Report-April-2022.pdf