Z dziennika tłumaczki. Rozważania o RODO

Odcinek 1: Świadomość –  wersja internetowawersja pdf
Ulotka informacyjna „5 krokow do RODO”wersja pdf

Odcinek 2: Główne założenia RODO – wersja internetowa | wersja pdf
Załącznik do odcinka 2: Główne założenia RODO – wersja pdf

Odcinek 3: Dane osobowe – wersja internetowa | wersja pdf

Odcinek 4: Przetwarzanie – wersja internetowa | wersja pdf

Odcinek 5: Rola tłumacza w procesie przetwarzania – wersja internetowa | wersja pdf
Załącznik do odcinka 5: Tabelka pomocna w określeniu roli tłumacza – wersja pdf

Odcinek 6: Podstawy prawne – wersja internetowa | wersja pdf
Załącznik do odcinka 6: Tabelka z podstawami prawnymi – wersja pdf

Odcinek 7: Cel przetwarzania i okres przechowywania – wersja internetowa | wersja pdf
Załącznik do odcinka 7: Tabelka z okresem przechowywania – wersja pdf

Odcinek 8: Pseudonimizacja i anonimizacja – wersja internetowa | wersja pdf

Odcinek 9: Analiza stanu obecnego – wersja internetowa | wersja pdf

Odcinek 10: Obowiązek informacyjny – wersja internetowa | wersja pdf

Odcinek 11: Umowa powierzenia i upoważnienie – wersja internetowa | wersja pdf

Odcinek 12: Rejestrowanie czynności przetwarzania – wersja internetowa | wersja pdf

Załącznik do odcinka 12: Plik z rejestrami – wersja robocza 2 – plik excel

Odcinek 13: Analiza ryzyka – wersja internetowa | wersja pdf

Odcinek 14: Środki organizacyjne i techniczne – wersja internetowa | wersja pdf

Wydanie specjalne w biuletynie Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy: Wątpliwości dotyczące umowy powierzenia – wersja internetowa | wersja pdf

Odcinek 15: Zgłoszenie naruszenia – wersja internetowa | wersja pdf

Załącznik do odcinka 15: formularz zgłoszenia dla podmiotu przetwarzającego

Załącznik do odcinka 9-15: Plik z dokumentacją – wersja robocza 6 – plik excel

 

Nota prawna
Dziennik tłumaczki zawiera luźne przemyślenia i spostrzeżenia autorki. Nie stanowią one porady specjalistycznej i eksperckiej ani nie zawierają obowiązujących wytycznych dla tłumaczy. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści dziennika w jakiejkolwiek formie i do jakichkolwiek celów. Dziennik ma przede wszystkim na celu uświadomienie czytelnikowi tego, jakie będą na nim spoczywały obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Każdy jednak musi we własnym zakresie zdecydować, w jaki sposób dostosuje swoją działalność do wymogów rozporządzenia.
© Prawa autorskie zastrzeżone.

Podziękowania

Dziennik powstał w dużej mierze na bazie spotkań i rozmów z tłumaczami i ekspertami. Cały proces zainicjowało Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy w listopadzie 2017 r. Na wiosnę 2018 r. w ramach Programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient powstał zespół tłumaczy i ekspertów, który pracuje nad rozwiązaniem konkretnych problemów tłumaczy związanych z RODO. Niniejszym autorka dziennika wyraża swoje podziękowanie i szacunek dla wszystkich, którzy w duchu współpracy i wolontariatu poświęcają swój czas i dzielą się swoją wiedzą na rzecz środowiska tłumaczy. Także dziękuje koleżankom i kolegom za wszelkie wskazówki redakcyjne.

Ogromne podziękowania należą się także Lubelskiemu Stowarzyszeniu Tłumaczy, które zainicjowało i zorganizowało szereg spotkań z ekspertami. Bez tej inicjatywy dziennik by nie powstał.

Źródła