Formy szkolenia

Warsztaty tłumaczeniowe i terminologiczne – Tłumacze szkolą tłumaczy

Jedną ze sprawdzonych metod warsztatowych Fundacji FreeLING jest szkolenie tłumaczy przez tłumaczy. Osoba prowadząca – nie musi być to ekspert w danej dziedzinie – przygotowuje materiały szkoleniowe na wybrany temat. Na ich podstawie grupa uczestników omawia terminologię, opracowuje odpowiednie tłumaczenia i rozwiązania terminologiczne. Podstawą warsztatów są ćwiczenia praktyczne.

Formuła ta jest przede wszystkim atrakcyjna dla tłumaczy tzw. małych języków (innych niż np. j. angielski czy niemiecki), dla których brak jest słowników specjalistycznych, rozbudowanych korpusów dwujęzycznych, leksykonów. Podczas warsztatów tłumacze wspólnymi siłami wypracowują pewne standardy i rozwiązania, tworzą bazy terminologii, które potem wykorzystują w praktyce. Mają możliwość zweryfikowania, czy stosowane przez nich dotychczas tłumaczenia są poprawne z punktu widzenia merytorycznego i językowego.

Sprawdź ofertę szkoleniową…

Warsztaty lingwistyczne

Znajomość terminologii specjalistycznej nie gwarantuje jeszcze jakości tłumaczenia. Bardzo ważne jest poprawne stosowanie zasad gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych. Dlatego szlifowanie znajomości języka ojczystego i obcego jest jednym z celów naszych warsztatów.

FreeLING organizuje warsztaty z poprawnej polszczyzny, ale nie tylko. Możliwe jest zaaranżowanie zajęć z języka obcego, szczególnie jeśli chodzi o „małe języki”, prowadzonych przez ekspertów z tego zakresu.

Sprawdź ofertę szkoleniową…

Wykłady i prelekcje tematyczne

Do prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych FreeLING zaprasza ekspertów z różnych dziedzin, np. prawników, ekonomistów, pracowników administracji publicznej.…

Wprowadzają oni uczestników w tematykę specjalistyczną, z którą na co dzień pracują. Przekazują wiedzę potrzebną do prawidłowej interpretacji tekstów, a także do wyszukiwania odpowiednich tłumaczeń terminów specjalistycznych. Taka wiedza jest nie do przecenienia szczególnie dla tłumaczy „małych języków”. Z powodu braku słowników specjalistycznych są oni często zmuszeni szukać odpowiedników w języku docelowym na podstawie definicji, a zatem prawidłowa interpretacja tekstów i terminów ma dla nich kluczowe znaczenie.

Warsztaty tematyczne pod egidą FreeLING mogą być prowadzone w języku polskim oraz w językach obcych. Tłumacze zapraszają eksperta z danej dziedziny i uzgadniają formę szkolenia, a Fundacja zapewnia zaplecze administracyjno-organizacyjne.

Sprawdź ofertę szkoleniową…

Warsztaty – warunki pracy tłumacza

Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia dotyczące organizacji i optymalizacji pracy tłumacza. Poruszane są takie tematy jak ergonomia, wyposażenie techniczne, oprogramowanie, zabezpieczenie sprzętu komputerowego, aspekty prawno-organizacyjne pracy tłumacza, np. ochrona danych osobowych czy ubezpieczenie OC.

Znajdzie się również miejsce na sprawy związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, marketingiem, strategią, pozyskiwaniem nowych zleceniodawców, współpracą z biurami tłumaczeń.

Innym ważnym tematem „technicznym” jest przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Szczególnie w przypadku języków innych niż niemiecki, angielski czy francuski nie ma oferty szkoleniowej przygotowującej do egzaminu państwowego. Wymiana doświadczeń z osobami, które już zdały egzamin, jest więc niezwykle istotna.

Sprawdź ofertę szkoleniową…

Warsztaty dla studentów

Fundacja patronuje nie tylko szkoleniom dla tłumaczy (początkujących i doświadczonych), ale umożliwia poszerzanie horyzontów studentom kierunków filologicznych i lingwistycznych. Podczas warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów studenci poznają zawód tłumacza od strony praktycznej.

Sprawdź ofertę szkoleniową…

Inne formy szkolenia

Fundacja FreeLING jest otwarta na wszelkie propozycje form szkolenia tłumaczy. Zapraszamy do współpracy tłumaczy, wykładowców oraz ekspertów z różnych dziedzin. Chętnie uruchomimy projekty pilotażowe dla nowych języków, dla których możliwości szkoleniowe na rynku komercyjnym są ograniczone.

Szczególnie zachęcamy do współpracy tłumaczy zainteresowanych prowadzeniem szkoleń dla kolegów z własnej grupy językowej. Fundacja oferuje wsparcie w organizacji merytorycznej i logistycznej szkolenia w dowolnym miejscu w Polsce.

Zgłoś swoją propozycję szkoleniową / propozycję współpracy.