O Fundacji

Fundacja FreeLING to organizacja non profit założona przede wszystkim w celu wzbogacenia oferty szkoleniowej dla tłumaczy. Fundacja pomaga tłumaczom – w szczególności tłumaczom tzw. „małych języków” (innych niż np. j. angielski czy niemiecki) – doskonalić umiejętności tłumaczeniowe i językowe oraz pozyskiwać wiedzę merytoryczną z dziedzin specjalistycznych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez organizację warsztatów, prelekcji i wykładów.

W szerszej perspektywie Fundacja FreeLING zajmuje się działalnością edukacyjną i kulturową powiązaną z językami. Fundacja uczestniczy w projektach z dziedziny nauki języków obcych i wymiany kulturowej, współpracując przy tym z innymi instytucjami i organizacjami.

Jak powstała Fundacja

W 2008 r. czworo zaprzyjaźnionych tłumaczy języka niderlandzkiego postanowiło zorganizować warsztaty tłumaczeniowe dla własnego kręgu. Inicjatywa ta wynikała z braku oferty szkoleniowej dla tłumaczy tzw. „małych języków” (innych niż np. j. angielski czy niemiecki). Po pierwszym pilotażowym szkoleniu, które okazało się strzałem w dziesiątkę, inicjatorzy podjęli decyzję o zaproszeniu do współpracy i udziału w podobnych warsztatach wszystkich chętnych kolegów po fachu. W ten sposób narodził się projekt szkoleniowy dla tłumaczy języka niderlandzkiego, w ramach którego w latach 2008-2014 zorganizowano 18 warsztatów (w tym trzy trzydniowe i jedne dwudniowe).

Od 2011 do 2014 r. projekt szkoleniowy dla tłumaczy j. niderlandzkiego funkcjonował w ramach Fundacji FIJED (Fundacja Instytut Jakości w Edukacji). Inicjatorzy projektu, zamierzając rozszerzyć działalność o inne języki i projekty, postanowili jednak założyć własną organizację.

W sierpniu 2014 w Sądzie Okręgowym Lublin-Wschód zarejestrowana została Fundacja FreeLING, której założycielkami są: Stefanie Bogaerts, Iwona
Ostrowska, Małgorzata Szczypińska i Katarzyna Szylderowicz. Jesienią 2014 r. zorganizowano pierwsze warsztaty dla tłumaczy pod nowym szyldem.

Tłumacze szkolą tłumaczy

Warsztaty dla tłumaczy w dużej mierze opierają się na zasadzie „tłumacze szkolą tłumaczy”. Tematy szkoleń dobierane są według potrzeb zgłaszanych przez uczestników, związanych z praktycznymi i teoretycznymi problemami napotykanymi w pracy tłumacza. Warsztaty i dyskusję prowadzą doświadczeni tłumacze. Nie zawsze są oni ekspertami w danej dziedzinie. Ich zadanie polega zwykle na przedstawieniu podstaw/źródeł omawianego zagadnienia, przygotowaniu materiałów będących podstawą tworzenia listy terminologii i wykonywania ćwiczeń translatorskich. Pełnią oni także funkcję moderatora dyskusji i formułują wspólnie wypracowane wnioski. Prowadzący szkolenia tłumacze często otrzymują za swoje zaangażowanie symboliczne wynagrodzenie. Dlaczego? Po prostu chcą dzielić się wiedzą z innymi, a jednocześnie sami się czegoś od nich nauczyć. A zasada ta umożliwia Fundacji oferowanie szkoleń w przystępnej cenie.

Warsztaty FreeLING to nie tylko dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wymiana uwag na temat terminologii, problemów teoretycznych i dobrych praktyk. To również świetna okazja do nawiązania kontaktów z innymi kolegami po fachu, dzięki czemu tworzy się sieć zaprzyjaźnionych i współpracujących ze sobą tłumaczy, którzy już po zakończeniu szkolenia wymieniają się nie tylko doświadczeniem, ale także zleceniami, kontaktują się w sprawie problematycznych terminów, czy uzyskania opinii o nowym zleceniodawcy.

Formuła „tłumacze szkolą tłumaczy” okazała się bardzo skuteczna w przypadku języka niderlandzkiego. Dla tego języka (jak i dla innych „małych języków”) brak jest bowiem specjalistycznych słowników, leksykonów, baz terminologii, poradników a także szkoleń umożliwiających tłumaczom rozwój w zakresie ich języka.