Szkolenia

Podstawowym narzędziem realizacji głównego celu statutowego Fundacji FreeLING, tj. kształcenia zawodowego tłumaczy, są różne formy szkoleniowe. Mogą to być np. warsztaty translatorskie, szkolenia z wiedzy praktycznej i wykłady. Forma zależy głównie od jego tematyki i celów. Każdy tłumacz z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Jeżeli uważasz, że nasza oferta nie obejmuje zagadnienia, które według Ciebie ma istotne znaczenie, prosimy o zgłoszenie propozycji szkolenia. Fundacja stale rozszerza swoją ofertę i dostosowuje ją do potrzeb tłumaczy.

Zapraszamy do współpracy tłumaczy zainteresowanych prowadzeniem szkoleń dla kolegów z własnej grupy językowej. Fundacja oferuje wsparcie w organizacji merytorycznej i logistycznej szkolenia w dowolnym miejscu w Polsce. Profesjonalni tłumacze, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą, mogą pod egidą FreeLING prowadzić własne warsztaty!