Mów do mnie w moim języku – kampania informacyjna o roli tłumacza w sytuacjach kryzysowych

Najskuteczniejszym sposobem pomocy ludziom w kryzysie jest zapewnienie im wsparcia i informacji w ich własnym języku. Wyzwaniem, z którym często borykają się władze, organizacje pozarządowe i organizacje pomocowe, jest to, że dostęp do profesjonalnego wsparcia językowego i możliwości jego finansowania mogą być ograniczone w szybko rozwijającej się sytuacji kryzysowej.

W ramach Translating Europe Workshop „Rola społeczna tłumacza w czasie pokoju, wojny i kryzysu humanitarnego”, sfinansowanego przez Komisję Europejską powstała kampania informacyjna „Mów do mnie w moim języku”.

Fundacja FreeLING wsparła partnerów: Fundację Lapigua, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Międzynarodową Federację Tłumaczy FIT Europe oraz brytyjskie Stowarzyszenie Agencji Tłumaczeniowych przy przygotowaniu materiałów informacyjnych.  Materiały są opublikowane na stronie partnerów oraz na stronie organizacji Clear Global (Tłumaczy bez granic).

Infografiki i filmy powstałe w ramach projektu naświetlają wyzwania dotyczące wsparcia językowego w sytuacjach kryzysowych. Mogą być pobierane i wykorzystywane przez władze, organizacje pozarządowe i organizacje pomocowe na całym świecie do dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych ze swoimi zespołami w biurze i w terenie.