dr Natalia Likus

 

Absolwentka francuskiego Uniwersytetu UHA w Miluzie – kierunku Przekład Naukowo-Techniczny oraz hiszpańskiego Uniwersytetu USAL w Salamance – kierunku Przekład i Mediacja Międzykulturowa, gdzie ukończyła ponadto studia doktoranckie, rozprawą doktorską na temat neologizmów formalnych w dziedzinie hiszpańskiego języka medycznego.
Czynna tłumaczka języka hiszpańskiego, francuskiego i angielskiego z ponad dziesięcioletnim stażem w tłumaczeniach naukowo-technicznych. Wykładowca w Zakładzie Translatologii, w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.