Postępowanie cywilne procesowe i nieprocesowe

Szkolenie online – Wykłady i warsztaty dla tłumaczy
marzec-kwiecień 2022

Organizator: Fundacja FreeLING

Terminy:

Wykład: terminy podajemy w drugiej połowie sierpnia
Warsztaty w 3 sekcjach językowych:

 • sekcja chorwacka: terminy podajemy w drugiej połowie sierpnia
 • sekcja niderlandzka: terminy podajemy w drugiej połowie sierpnia
 • sekcja szwedzka: terminy podajemy w drugiej połowie sierpnia

Miejsce: webinary online na platformie Zoom

Zakres tematyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla tłumaczy zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, pragnących zgłębić i uporządkować swoją wiedzę w zakresie teorii i terminologii prawniczej.
Cykl webinariów składa się z dwóch wykładów teoretycznych, każdy po 1,5 godziny oraz 3 godzin warsztatów tłumaczeniowych. 
Wykłady dadzą  solidne przygotowanie teoretyczne w zakresie postępowania procesowego i nieprocesowego. Wiedzę zdobytą podczas wykładów będzie można następnie zastosować w praktyce podczas warsztatów tłumaczeniowych.

Podczas szkolenia uzyskasz m.in. odpowiedzi na pytania:

 • Kiedy składa się pozew a kiedy wniosek?
 • Czy powód i pozwany są stronami w każdym postępowaniu cywilnym?
 • Czy apelację wnosi się od wyroku czy od postanowienia?
 • Jak poprawnie nazywa się odwołanie od wyroku zaocznego?

Wykłady poprowadzi doświadczona prawniczka i tłumaczka przysięgła, Anna Mendel, a warsztaty w sekcjach językowych poprowadzą tłumacze-praktycy o długoletnim stażu.

Można się zapisać tylko na wykłady, albo na pakiet wykład + warsztaty, o ile są one organizowane dla Twojej sekcji językowej.
Nagrania wykładów i warsztatów oraz materiały szkoleniowe będą dostępne dla uczestników przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia.


Wykłady
Zakres tematyczny webinariów teoretycznych obejmuje:

 • podstawowe zasady postępowania cywilnego;
 • prawo cywilne materialne a procesowe;
 • najważniejsze pojęcia postępowania cywilnego;
 • organizacja i skład sądu;
 • strony  w postępowaniu cywilnym;
 • najważniejsze pojęcia dotyczące postępowania cywilnego;
 • orzeczenia sądowe i ich rodzaje;
 • środki zaskarżenia i ich rodzaje;
 • najważniejsze pojęcia dotyczące postępowań odrębnych;
 • najważniejsze pojęcia dotyczące kosztów postępowania sądowego.

Wykład będzie nagrywany, co umożliwia odsłuchanie go po webinarze osobom, które nie miały możliwości uczestniczenia na żywo.

Quiz udostępniony po zakończeniu szkolenia umożliwi uczestnikom sprawdzenie i utrwalanie nabytej wiedzy, a także będzie podstawą do wystawienia certyfikatu udziału w szkoleniu.

Prowadząca: Anna Mendel

Warsztaty tłumaczeniowe w sekcjach

Podczas warsztatów tłumaczeniowych w sekcjach językowych prowadzący omówią terminologię oraz zagwozdki tłumaczeniowe w danej kombinacji językowej na podstawie konkretnych dokumentów. Pozwoli to uczestnikom zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w praktyce. 

Prowadzący:

Forma
webinary interaktywne (łączny czas trwania webinarów: 6 godzin zegarowych)

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do początkujących i doświadczonych tłumaczy zainteresowanych przekładem tekstów prawniczych. 
Wykłady będą dostępne dla tłumaczy wszystkich języków, warsztaty – dla tłumaczy wymienionych sekcji językowych.

Minimalna liczba uczestników warsztatów: 5
Maksymalna liczba uczestników warsztatów: 20

Techniczne warunki uczestnictwa
Do udziału w webinariach wymagany jest dostęp do komputera, Internetu i głośników (oraz opcjonalnie mikrofonu).
W dniu pierwszego webinaru najpóźniej do godziny 13.00 uczestnik otrzyma zaproszenie do logowania na platformie e-learningowej Fundacji FreeLING freeling.moodle.org.pl, gdzie będą udostępnione materiały szkoleniowe oraz link do pokoju webinarowego.
Webinary będą prowadzone na platformie zoom.us.

Webinary odbędą się na platformie Zoom.
Po zakończeniu webinaru w ciągu 10 dni nagranie z webinaru zostanie udostępnione na platformie e-learningowej freeling.moodle.org.pl. 
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrania webinarium oraz materiałów w formie elektronicznej przez 6 miesięcy, także w przypadku nieobecności na żywo.

Warunkiem uzyskania certyfikatu ze szkolenia jest rozwiązanie quizu sprawdzającego wiedzę, udostępnionego na platformie e-learningowej freeling.moodle.org.pl po zakończeniu webinariów.

Cena
Wykłady (3 godziny zegarowe): 150 zł (125 zł dla członków organizacji partnerskich)
Wykład + warsztaty (6 godzin zegarowych): 450 zł (400 zł dla członków organizacji partnerskich)

Wliczono w cenę: udział w webinarium, dostęp do platformy e-learningowej freeling.moodle.org.pl z materiałami szkoleniowymi oraz nagraniem webinarium przez 6 miesięcy, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa po rozwiązaniu QUIZU sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas webinarów. Quiz zostanie udostępniony po zakończeniu szkolenia.

Grant szkoleniowy
Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej od drugiej połowy sierpnia.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem telefonu: 508 192 241 albo 608 664 761.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników konieczna do przeprowadzenia webinarów. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.