30 maja 2015 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota 30 maja 2015

Miejsce: Warszawa, Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55

Zakres tematyczny: Szkolenie składa się z dwóch części: pierwszej poświęconej zagadnieniom prawniczym oraz drugiej – polonistycznej, prowadzonej w formie warsztatów. Część pierwsza daje solidną podstawę do poprawnej interpretacji pojęć z wybranej dziedziny prawa. Warsztaty polonistyczne natomiast odświeżają znajomość zasad ortograficznych języka polskiego i pomagają tłumaczowi stosować je na co dzień w pracy. Będziemy w nich również nawiązywać do tematyki prawniczej omówionej w pierwszej części szkolenia. Szczegóły programu poniżej.

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do tłumaczy wszystkich języków, osób zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim i nie wymaga znajomości określonego języka obcego.

Maksymalna liczba uczestników: 25

Program:

9.00-9.30: rejestracja uczestników
9.30-9.45: powitanie
9.45-12.45: sesja 1: wykład interaktywny „Prawo spadkowe – wybrane zagadnienia” (w tym 15 minut przerwy)
12.45-14.15: przerwa obiadowa
14.15- 17.15: sesja 2: cz. 1 Ortografia; cz. 2 Fleksja nazw własnych i osobowych ( w tym 15 minut przerwy)

Cena:
200 złotych. Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (danie główne, deser), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa. Istnieje możliwość zapisania się na szkolenie bez obiadu: cena 170 złotych. Istnieje także możliwość zapisania się na jedną sesję: cena 90 złotych. Cena nie zawiera obiadu! Fundacja przyznaje 2 granty szkoleniowe na wykład prawniczy. Grant obejmuje udział w wykładzie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Grant nie obejmuje obiadu. Więcej informacji o grantach w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja: Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej: https://freeling30052015.konfeo.com. Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizatorzy mogą anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznania się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce zasady uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Szczegółowy opis programu:

Sesja 1: Wykład interaktywny „Prawo spadkowe – wybrane zagadnienia” Podczas wykładu omawiane będą m.in.: – podstawowe pojęcia prawa spadkowego – kolejność dziedziczenia ustawowego – zagadnienia związane z testamentami – postępowania sądowe dotyczące spadku i postępowanie przed notariuszem – dział spadku

Prowadzący: Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska Adwokat, Partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowotnik Lipski Szafrański Sp. partnerska. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (prawo autorskie, dobra osobiste, własność przemysłowa, prawo prasowe) oraz reprezentacji w sporach sądowych gospodarczych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego. Następnie ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego dla tłumaczy.

na górę

Sesja 2: Warsztaty polonistyczne

Część 1: Ortografia – użycie wielkich i małych liter; pisownia łączna i rozdzielna; skróty i skrótowce Część 2: Fleksja nazw własnych i osobowych – prawidłowa odmiana imion i nazwisk; zapis końcówek fleksyjnych w wypadku nazwisk obcych Każda część zajęć przewidziana jest na 90 minut. Składają się na nie prezentacja teorii zagadnienia oraz ćwiczenia angażujące uczestników szkolenia. W miarę możliwości prosimy o zabranie ze sobą laptopów/tabletów. Będziemy korzystać z internetu (łącze dostępne na miejscu). Warsztaty polonistyczne będą nawiązywały do tematyki prawniczej omówionej w pierwszej części szkolenia.

Prowadzący: dr Monika Pawelec-Skurzyńska Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa oraz magister filologii włoskiej. Od ponad 6 lat uczy poprawności językowej (kursy na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Okręgowej Radzie Adwokackiej i Biurze Rzecznika Praw Pacjenta). Autorka artykułów naukowych na temat leksykografii, poprawności językowej oraz języka prawnego i prawniczego. Prowadzi także kursy języka polskiego dla obcokrajowców oraz języka włoskiego.

na górę