Zasady uczestnictwa

Zapisy na szkolenia

Aby zapisać się na szkolenie Fundacji FreeLING, należy wykonać następujące kroki:

 • Wybierz na stronie www.freeling.pl szkolenie, które Ci interesuje.
 • W programie szkolenia kliknij w punkcie Rejestracja na link z odsyłaczem do strony rejestracyjnej w systemie Konfeo.
 • Na stronie w systemie Konfeo wybierz odpowiednią grupę (ze zniżką, bez zniżki,…)
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy i potwierdź.

W przypadku problemów technicznych prosimy o poinformowanie o nich drogą elektroniczną (info@freeling.pl).

Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z informację o rejestracji z prośbą o dokonanie płatności. W celu potwierdzenia rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeżeli do daty szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, opłatę należy uiścić niezwłocznie.

Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie, organizatorzy mogą anulować rejestrację.

Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie.

Uwaga! W przypadku, gdybyś nie otrzymał wyżej wymienionych wiadomości e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu spam.

Wpisowe

Wysokość wpisowego jest ustalana dla każdego szkolenia oddzielnie. Fundacja FreeLING jest organizacją non profit, więc staramy się organizować szkolenia z zachowaniem rozsądnych i przystępnych cen.

Wpisowe obejmuje zazwyczaj:

 • wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenie,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 • drobne przekąski i napoje dostępne w czasie przerwy,
 • koszty wyżywienia lub zakwaterowania, jeżeli tak zakłada program szkolenia,
 • koszty organizacyjno-administracyjne,
 • certyfikat uczestnictwa.

Wszystkie ceny szkoleń podane na stronie internetowej i w innych materiałach informacyjnych są cenami końcowymi (nie doliczamy podatku VAT)!

Zasady udzielania zniżek

Zasady udzielania zniżek są każdorazowo podane w programie szkolenia. W systemie rejestracyjnym należy wybrać odpowiednią grupę uczestników, zależnie od tego, czy zniżka przysługuje czy nie.

Prawo do zniżki może przysługiwać:

 • uczestnikom będącym członkami organizacji partnerskich (m.in. stowarzyszeń i organizacji zrzeszających tłumaczy),
 • studentom,
 • pracownikom uczelni,
 • osobom biorącym udział w więcej niż jednym szkoleniu w czasie weekendu szkoleniowego lub cyklu szkoleń.

Faktura

Uczestnicy szkolenia otrzymują fakturę, jeżeli zaznaczą odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym i podadzą pełne dane do wystawienia faktury.

Faktury wystawiamy najpóźniej z końcem miesiąca, w którym wpłata wpłynęła na konto w Fundacji.

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów faktury przesyłane są do uczestników drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Certyfikat uczestnictwa

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Certyfikat zawiera informacje o terminie, wymiarze godzin i tematyce szkolenia. Certyfikaty są wręczane osobiście po zakończeniu szkolenia.

Fundacja FreeLING nie wydaje certyfikatów osobom, które opłaciły szkolenie, lecz nie brały w nim udziału.

Certyfikaty FreeLING są honorowane jako dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń doskonalących dla tłumaczy przysięgłych wymaganych w niektórych krajach, np. w Holandii.

Rezygnacja z udziału

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem Fundacja ma prawo potrącić z wpłaconego wpisowego określoną kwotę w celu pokrycia kosztów administracyjnych i organizacyjnych. Szczegółowe zasady rezygnacji podawane są każdorazowo w programie szkolenia.

Prawa autorskie

Materiały szkoleniowe użyte podczas szkolenia są przekazywane uczestnikom w formie elektronicznej lub papierowej.

Uczestnicy mogą wykorzystywać materiały w celach niekomercyjnych pod warunkiem, że podane zostanie źródło materiałów oraz ich autor.

Organizatorzy, współpracownicy, wykładowcy, uczestnicy szkoleń oraz inne osoby lub instytucje, które w jakikolwiek sposób związane są z Fundacją i prowadzonymi przez nią szkoleniami, w żadnym stopniu nie odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek wykorzystania materiałów szkoleniowych powstałych w celu przeprowadzenia szkolenia i podczas szkoleń.

Dane rachunku bankowego Fundacji

Fundacja FreeLING
Łapiguz 22-400 Zamość

Bank: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Konto w polskich złotych:
04 1140 2004 0000 3402 7717 7401

Konto w euro:
PL 40 2490 0005 0000 4530 4885 1860
SWIFT/BIC number: BREX PL PW MBK
(przelicznik ceny PLN>EUR wg kursu NBP w dniu zapłaty)