2 marca 2019 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia liaison i konsekutywnego

Organizator: Fundacja FreeLING, Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin: sobota 2 marca 2019 r.

Miejsce: Poznań – uwaga! zmiana budynku:  Collegium Martineum, ul. Święty Marcin 78, sala B

Zakres tematyczny: techniki tłumaczenia liaison i konsekutywnego

Podczas studiów lub w trakcie kariery zawodowej tłumacze nie zawsze mają możliwość nabycia umiejętności przekładu ustnego. Kolejna już edycja tego szkolenia ponownie daje taką szansę początkującym, a tłumaczom, którym zagadnienie nie jest obce, umożliwia rozszerzenie umiejętności.

Doświadczeni tłumacze ustni, będący jednocześnie dydaktykami na UAM, przedstawią techniki tłumaczenia ustnego: liaison i konsekutywnego. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przekażą cenną wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonania tłumaczenia ustnego. Szkolenie wyposaży tłumacza w odpowiednie techniki podstawowe, które będzie on mógł dalej samodzielnie udoskonalać w swojej pracy zawodowej.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wstęp do tłumaczeń ustnych – omówienie rodzajów tłumaczenia ustnego
2. Techniki tłumaczenia liaison
3. Mnemotechniki
4. Techniki notacji w tłumaczeniu konsekutywnym
5. Techniki tłumaczenia konsekutywnego

W celu zapewnienia optymalnej pracy zachęcamy uczestników do rejestracji w parach, czyli razem z tłumaczem tej samej pary językowej. W tandemie tłumacze nie tylko skuteczniej doszlifują techniki tłumaczenia ustnego, ale także będą mogli nawzajem sprawdzić poprawność językową swoich tłumaczeń.

Prowadzący: dr Marcin Turski, dr Paweł Korpal

Forma:
Praktyczne warsztaty (6 godzin)

Grupa docelowa:
Początkujący i doświadczeni tłumacze, którzy chcą nabyć i udoskonalić umiejętności w zakresie technik tłumaczenia konsekutywnego i tłumaczenia liaison.
Językiem roboczym warsztatów będzie język polski. Forma szkolenia i ćwiczenia są opracowane tak, aby w szkoleniu mogli wziąć udział tłumacze różnych języków.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 14

Program:
9.00-9.30: rejestracja uczestników
9.30-12.30: sesja 1
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Dla uczestnika zapisującego się w parze z innym tłumaczem tego samego języka oraz dla członków organizacji partnerskich: 280 złotych.
Dla studentów i pracowników UAM: 180 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po dokonaniu rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

na górę