24 listopada 2018 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Tłumaczenie odpisów z KRS i dokumentów z rejestrów handlowych

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota 24 listopada 2018 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Business Room, ul. Grójecka 1/3

Zakres tematyczny: Tłumaczenie odpisów z KRS i dokumentów z rejestrów handlowych

Szkolenie będzie składać się z wykładu oraz warsztatów tłumaczeniowych w różnych sekcjach językowych.

Podczas wykładu zostaną poruszone zagadnienia ogólne, a w szczególności:

 1. Krajowy Rejestr Sądowy – podstawa prawna i przepisy wprowadzające
  • Struktura rejestru
  • Informacje, jakie znajdziemy w rejestrze przedsiębiorców
 2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 3. Rejestr dłużników niewypłacalnych
 4. Skutki ogłoszenia wpisu w KRS
 5. Domniemanie powszechnej znajomości wpisu
 6. Odpis aktualny a pełny – różnice

Po przedstawieniu ogólnego zarysu zostaną omówione poszczególne działy i standardowe punkty odpisu z rejestru przedsiębiorców (na przykładzie wybranej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej). Przy tym prelegent zwróci szczególną uwagę na terminologię specjalistyczną, której tłumaczenie może przysporzyć kłopotów, w tym:

 • siedziba a adres;
 • prokura i jej rodzaje;
 • zarząd jednoosobowy a zarząd składający się z dwóch lub większej liczby osób;
 • zaległości a wierzytelności;
 • podział, połączenie, przekształcenie spółek;
 • akcje zwykłe a uprzywilejowanie, imienne a na okaziciela;
 • unieważnienie a zbycie akcji;
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
 • syndyk, nadzorca, zarządca – różnice w pełnieniu funkcji;
 • i wiele innych.

W części warsztatowej szkolenia uczestnicy będą pracować w swoich sekcjach językowych, gdzie pod okiem doświadczonego moderatora pochylą się nad tłumaczeniami wybranych odpisów KRS i dokumentów z zagranicznych rejestrów handlowych. Uzupełnią także glosariusz, który zostanie przedstawiony podczas wykładu.

Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”. Oznacza to, że dążymy do aktywnego udziału każdego uczestnika, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Dyskusje przebiegają w otwartej atmosferze wymiany doświadczeń, a zadaniem moderatora danej grupy językowej jest przede wszystkim czuwanie nad przebiegiem warsztatów.

Sekcje językowe:

Sekcja rosyjska: Aleksandra Kamińska
Sekcja czeska: Magdalena Domaradzka
Sekcja niderlandzka: Stefanie Bogaerts
Dodatkowe sekcje do ustalenia

Forma:
Wykład (3 godziny) + warsztaty tłumaczeniowe (3 godziny)

Grupa docelowa:
Wykład będzie prowadzony w języku polskim i jest dostępny dla tłumaczy wszystkich języków. Istnieje możliwość udziału w wykładzie bez udziału w warsztatach.
Warsztaty będą prowadzone dla sekcji rosyjskiej, czeskiej i niderlandzkiej (dodatkowe sekcje do ustalenia). Wymagana dobra znajomość języka roboczego.

Minimalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 5
Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 15

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1: wykład (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 280 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Cena za udział w samym wykładzie (bez warsztatów): 100 złotych. Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przynaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się rejestrować na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 14 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie.
W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.