Stefanie Bogaerts

stefanie

Belgijka mieszkająca i pracująca w Polsce (Zamość) od 2001 r. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Języków i Kultur Europy Wschodniej oraz studia podyplomowe w zakresie public relations, komunikacji biznesowej i zarządzania.

Od 2004 r. pracuje jako tłumacz, a w 2014 r. uzyskała w Polsce uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niderlandzkiego. Jest współzałożycielką Fundacji FreeLING, w której odpowiada za zarządzanie i organizację szkoleń. Od kilku lat prowadzi warsztaty dla tłumaczy j. niderlandzkiego.

Jest aktywnym członkiem Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy i jednym z pomysłodawców Programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient. Bierze udział w obradach i konsultacjach zespołu ds. RODO, który powstał w ramach tego Programu. Z ramienia LST także uczestniczy w obradach zespołu ds. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Podczas Konferencji Tłumaczy 2017 otrzymała nagrodę za wkład w rozwój polskiej branży tłumaczeniowej.