dr Anna Mróz

Bewerbungsbild_web

Wykłada na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła doktorat z dziedziny juryslingwistyki w Instytucie Języka Polskiego UW. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, Wolnym Uniwersytecie oraz Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki polskiego języka prawa, języka medialnego, lingwistyki genderowej. Jej artykuły zostały opublikowane m.in. w tomach zbiorowych Humanizm w języku polskim oraz Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse. Jest redaktorem naukowym książek poświęconych polskiemu językowi prawa, m.in. Współczesny język prawny i prawniczy, Prawo i język, Prawo, język, etyka, Prawo, język, media oraz Kultura jako przestrzeń dialogu. Polska-Niemcy. Jest założycielką KN Kultury Języka Prawnego i Prawniczego UW „Lingua Iuris”.

Prowadziła dla Fundacji FreeLING następujące szkolenia:

Wiosna 2016 – Wrocław – Kurs prawa cywilnego dla tłumaczy – Warsztaty praktyczne – Poprawność językowa w języku prawnym i prawniczym