Wohlgemuth Kitslaar – Maciejewska Jagoda

Sedert 1982 ben ik actief als freelance tolk/vertaler in de taal Pools (en overigens ook voor de Russische taal) voor zo ongeveer alle politiekorpsen in het land, advocatuur, rechtbanken in Amsterdam (ook het Gerechtshof), Utrecht, Den Bosch, Haarlem, Arnhem, het Minis­te­rie van Justitie – IND, Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Konink­lijk Huis, notarissen, particulieren. Veel van mijn werkzaamheden houden verband met opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Daarnaast was ik een van de vaste tolken van de Koninklijke Landmacht / Luchtmobiele Brigade, voor besprekingen en oefeningen in Polen.

In 1990 ben ik beëdigd als vertaler door de Amsterdamse rechtbank voor beide genoemde talen en in april 1995 heb ik bij de Kamer van Koophan­del in Hilversum mijn vertaalbureau laten inschrijven. In het Kwaliteitsregister van het Ministerie van Justitie was ik definitief ingeschreven voor Pools, tolken en vertalen (en voorlopig voor Russisch, tolken en vertalen). In het huidige register is dat (onder nummer 1461) definitief voor Pools (tolken en vertalen, voor beide onderdelen is ook mijn specialisatie genoteerd).

Tot mijn opdrachtgevers behoort ook het bedrijfsleven, o.a. Ahold en Unilever.  Het stuk advisering dat door mij wordt geboden heeft betrekking op de cultuurverschillen en verschillen in de rechtssystemen. Het vertaalwerk betreft o.a.: statuten, contracten, akten, dagvaardingen.
In de hoedanigheid van tolk/vertaler en adviseur heb ik meegedaan aan een aantal cursussen, gegeven door de Algemene Werkgevers Vereniging aan Poolse managers in Polen.

Ik ben jarenlang als docent Pools verbonden geweest aan de Stichting SIGV (zowel de cursus Gerechtstolk in Strafzaken als de cursus Juridisch Vertalen). In die hoedanigheid gaf ik ook dagcursussen over diverse juridische onderwerpen. Ik was voorzitter van de toetssubcommissie Vertalen en lid van de toetssubcommissie Tolken (Poolse taal) bij het Kernteam.