Wiosna 2016 – Wrocław – Kurs prawa cywilnego dla tłumaczy

Organizator: Fundacja FreeLING

Terminy: 4 weekendy – sobota + niedziela

 • 19-20 marca 2016 r.
 • 23-24 kwietnia 2016 r.
 • 14-15 maja 2016 r.
 • 11-12 czerwca 2016 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum języka hiszpańskiego i kultury iberoamerykańskiej El Universo, ul. Krasińskiego 15a/4

Zakres tematyczny: Prawo cywilne – zagadnienia prawa materialnego i procesowego

Wielu tłumaczy spotyka w swojej pracy teksty z zakresu prawa cywilnego. Jednak podczas studiów lub kariery zawodowej nie każdy z nas miał okazję zdobyć odpowiednią wiedzę w tym zakresie.

Kurs przedstawi uczestnikom szerokie ramy teoretyczne i objaśni istotne pojęcia prawa cywilnego, niezbędne do prawidłowego zrozumienia i interpretacji wielu zagadnień związanych z tą dziedziną. W szerszym ujęciu dobra znajomość polskiego prawa cywilnego pomaga prawidłowo zrozumieć uniwersalne pojęcia kontynentalnego systemu prawa obowiązującego w wielu krajach.

Kurs ma charakter ministudiów podyplomowych z prawa cywilnego dla osób niebędących prawnikami. Proponujemy Państwu zajęcia w cztery weekendy z intensywną dawką teorii, urozmaicone praktycznymi zajęciami. Każda sesja weekendowa składa się z wykładów prawniczych dających solidne podstawy teoretyczne oraz z warsztatów polonistycznych i stylistycznych.

Na niedzielną sesję popołudniową zaplanowano warsztaty tłumaczeniowe w kameralnych grupach dla sekcji niderlandzkiej i sekcji hiszpańskiej. Przewidujemy możliwość organizowania podobnych warsztatów tłumaczeniowych dla innych sekcji językowych, jeżeli dla danej sekcji zbierze się odpowiednia grupa uczestników (minimalnie 4 osoby). Chęć udziału w warsztatach tłumaczeniowych dla swojego języka można zgłaszać podczas rejestracji. Zapraszamy do kontaktu także osoby zainteresowane moderowaniem warsztatów dla swojej sekcji językowej.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, czy kurs może wnieść wartość dodaną do Państwa warsztatu pracy, zachęcamy do rozwiązania krótkiego testu z prawa cywilnego. Test dotyczy zaledwie kilku zagadnień, które zostaną omówione podczas kursu. Pomoże jednak przekonać się, w jakim stopniu kurs będzie dla Państwa przydatny.

Forma:
Sobota: 4 godziny wykładu + 3 godziny warsztatów praktycznych
Niedziela: 3 godziny wykładu + fakultatywnie 3 godziny warsztatów tłumaczeniowych w sekcjach językowych

Cały kurs obejmuje 40 godzin zegarowych zajęć, fakultatywnie 12 dodatkowych godzin zegarowych warsztatów.

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy wszystkich języków,  zarówno tych początkujących, jak i bardziej doświadczonych, którzy chcą uzupełnić wiedzę z zakresu prawa cywilnego.
Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim i nie wymaga znajomości określonego języka obcego. Jedynie do warsztatów fakultatywnych w sekcjach językowych jest wymagana dobra znajomość danego języka obcego.

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Minimalna liczba uczestników: 15 – Fundacja FreeLING zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 15 osób. W takim przypadku osoby zarejestrowane otrzymają informację o odwołaniu do 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

Uwaga! Przewidujemy możliwość organizowania praktycznych warsztatów tłumaczeniowych dla sekcji językowych, jeżeli dla danej sekcji zbierze się odpowiednia grupa uczestników (minimalnie 4 osoby). Chęć udziału w warsztatach tłumaczeniowych można zgłosić podczas rejestracji. Osoby chętne do moderowania warsztatów w swojej sekcji językowej zapraszamy także do kontaktu.

Program ramowy:
Sobota

9.30-10.00: rejestracja/powitanie uczestników
10.00-13.00: wykład – część I (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-15.00: wykład – część II
15.00-18.00: warsztaty praktyczne

Niedziela
9.30-10.00: rejestracja/powitanie uczestników
10.00-13.00: wykład (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: fakultatywnie warsztaty tłumaczeniowe w poszczególnych grupach językowych

Szczegółowy program zajęć znajduje się poniżej. Pełny program można pobrać także tutaj w wersji pdf.

Cena:
1200 złotych: kurs bez fakultatywnych warsztatów tłumaczeniowych w sekcji językowej
1600 złotych: kurs z warsztatami tłumaczeniowymi w sekcji językowej – sekcja niderlandzka lub sekcja hiszpańska (inne sekcje językowe w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników – uczestnicy zostaną poinformowani w odpowiednim czasie o możliwości dodatkowego zarejestrowania się na warsztaty tłumaczeniowe dla wybranego języka).

Możliwość wpłaty w dwóch ratach: 1. rata w wysokości 500 zł w ciągu 7 dni od rejestracji w celu potwierdzenia swojego udziału, 2. rata w wysokości 700 złotych (lub 1100 złotych w przypadku udziału w warsztatach fakultatywnych) do 5 marca 2016 r.

Cena obejmuje: 40 godzin zegarowych zajęć (lub 52 godziny zegarowe w przypadku udziału w warsztatach fakultatywnych), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa. Cena jednostkowa za godzinę zegarową to inwestycja zaledwie 30 złotych.

Oferta specjalna: możliwość udziału w pojedynczej sesji weekendowej (sobota+niedziela): 380 zł (sesja bez warsztatów fakultatywnych)/480 zł (sesja z warsztatami tłumaczeniowym). Możliwość ta będzie udostępniona za każdym razem dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

Fundacja przyznaje studentom 1 grant szkoleniowy w formie 75% zniżki od ceny kursu (uczestnik płaci kwotę 300 zł lub odpowiednio 400 zł). Grant obejmuje udział w wykładach i warsztatach, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe. Więcej informacji o grantach w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej. Po dokonaniu rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji pierwszą ratę (500 zł). Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizatorzy mogą anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie.

W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce Zasady uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 200 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja zwraca tylko drugą ratę wpisowego.

Fundacja FreeLING zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 15 osób. W takim przypadku Fundacja zwraca wpisowe w pełnej wysokości.

Informacje praktyczne:
W miarę możliwości prosimy zabrać ze sobą laptopy/tablety.
Przy centrum El Universo znajduje się parking (od strony Galerii Dominikańskiej/Placu Dominikańskiego). Parkowanie możliwe jest również od strony ulicy Krasińskiego. Dojazd do szkoły możliwy również z Dworca Głównego PKP autobusem linii 145 (1 kilometr).

Informacje na temat dojazdu znajdują się również tutaj.

Szczegółowy opis programu:

Pełny program do pobrania w wersji pdf.

Sesja 1: 19 marca – 20 marca 2016 r.

Sobota
9.30-10.00: rejestracja uczestników i powitanie
10.00-13.00: wykład – część I: Prawo cywilne – zagadnienia ogólne (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-15.00: wykład – część II: Prawo cywilne – zagadnienia ogólne
15.00-18.00: warsztaty praktyczne: Tłumacz sądowy w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia i problemy  (w tym 15 minut przerwy)

Niedziela
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: wykład: Prawo cywilne – zagadnienia ogólne: ciąg dalszy (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: fakultatywnie warsztaty tłumaczeniowe w poszczególnych grupach językowych

Wykład – Prawo cywilne – zagadnienia ogólne
Prowadząca: Katarzyna Piórkowska-Frątczak

 • system prawa cywilnego; źródła prawa;
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa cywilnego;
 • zakres pojęciowy kodeksu cywilnego;
 • podmioty prawa cywilnego;
 • ustanie osoby prawnej;
 • tzw. niepełne osoby prawne – istota i ich rola w obrocie;
 • dobra osobiste i ich ochrona prawna;
 • stosunek cywilnoprawny;
 • czynności prawne

Warsztaty praktyczne – Tłumacz sądowy w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia i problemy
Prowadzący: dr Rafał Szubert

 • tłumaczenie sądowe –  niejasne wyobrażenie;
 • tłumaczenie sądowe – zakres pojęcia;
 • tłumaczenie na sali sądowej – ewolucja pojęcia;
 • sala sądowa jako obszar działania translatorycznego;
 • nakreślenie ramy działania translatorycznego dla tłumacza sądowego w Europie;
 • próba określenia teoretycznego konceptu translacyjnego; optymalizacja pracy tłumacza sądowego z perspektywy funkcjonalno-pragmatycznej

Warsztaty w sekcjach językowych
Moderatorzy:
sekcja hiszpańska: dr David Nieto-Rasiński
sekcja niderlandzka: dr Agata Kowalska-Szubert

na górę

Sesja 2: 23 kwietnia – 24 kwietnia 2016 r.

Sobota
9.30-10.00: rejestracja uczestników i powitanie
10.00-13.00: wykład – część I: Prawo cywilne – prawo rzeczowe (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-15.00: wykład – część II: Prawo cywilne – prawo rzeczowe
15.00-18.00: warsztaty praktyczne: „Problemy z odmianą i zapisem nazwisk w języku polskim oraz wybrane trudności gramatyczne”  (w tym 15 minut przerwy)

Niedziela
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: wykład: Prawo cywilne – prawo rzeczowe: ciąg dalszy (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: fakultatywnie warsztaty tłumaczeniowe w poszczególnych grupach językowych

Wykład – Prawo cywilne, prawo rzeczowe
Prowadząca: Katarzyna Piórkowska-Frątczak

 • wady oświadczeń woli;
 • skutki wadliwych oświadczeń woli;
 • rodzaje przedstawicielstwa;
 • pojęcie roszczenia w prawie cywilnym;
 • rodzaje warunków w prawie cywilnym;
 • prawo własności;
 • pojęcie użytkowania wieczystego oraz zakres wykonywania prawa;
 • prawa rzeczowe ograniczone

Warsztaty praktyczne – Problemy z odmianą i zapisem nazwisk w języku polskim oraz wybrane trudności gramatyczne
Prowadzący: dr hab. Piotr Kładoczny

Warsztaty w pierwszej części będą dotyczyć typowych kłopotów z odmianą nazwisk polskich oraz obcych. Zdecydowana większość polskich nazwisk odmienia się swobodnie, lecz z pewnych względów boimy się używać różnych form, by nie popełnić błędu lub nie urazić jego nosiciela. Warsztaty mają pokazać, jak należy nazwiska odmieniać, dać uczestnikom pewność w poprawnym zastosowaniu ich odmiany i pokazać najczęściej spotykane błędy. W drugiej części zostanie przedstawionych kilka problemów językowych z zapisem skrótów i skrótowców, użyciem imiesłowów w zdaniu oraz uproszczeń semantycznych w wypowiedziach.

Warsztaty w sekcjach językowych
Moderatorzy:
sekcja hiszpańska: dr David Nieto-Rasiński
sekcja niderlandzka: Katarzyna Szylderowicz

na górę

Sesja 3: 14 maja – 15 maja 2016 r.

Sobota
9.30-10.00: rejestracja uczestników i powitanie
10.00-13.00: wykład – część I: Prawo zobowiązań (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-15.00: wykład – część II: Prawo zobowiązań
15.00-18.00: warsztaty praktyczne: „Poprawność językowa w języku prawnym i prawniczym”  (w tym 15 minut przerwy)

Niedziela
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: wykład: Prawo zobowiązań: ciąg dalszy (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: fakultatywnie warsztaty tłumaczeniowe w poszczególnych grupach językowych

Wykład – Prawo zobowiązań
Prowadząca: Katarzyna Piórkowska-Frątczak

 • zobowiązania umowne;
 • rodzaje zobowiązań;
 • skutki niewykonania zobowiązań;
 • bezpodstawne wzbogacenie – definicja i skutki;
 • czyny niedozwolone;
 • zasada swobody umów;
 • definicje kodeksowe;
 • rodzaje umów;
 • rękojmia a gwarancja;
 • najem a dzierżawa

Warsztaty praktyczne – Poprawność językowa w języku prawnym i prawniczym – część I
Prowadząca: dr Anna Mróz

 • specyfika języka prawa na poziomie stylistycznym, leksykalnym i składniowym;
 • uchybienia językowe w pismach prawnych i prawniczych;
 • reguły redakcji wypowiedzi;
 • wybrane zasady interpunkcji;
 • użycie wielkich i małych liter;
 • leksyka i stylistyka tekstów prawnych;
 • zależności szyku zdania i jego wpływu na interpretację etc.

Warsztaty w sekcjach językowych
Moderatorzy:
sekcja hiszpańska: dr David Nieto-Rasiński
sekcja niderlandzka: Małgorzata Szczypińska, Katarzyna Szylderowicz

na górę

Sesja 4: 11 czerwca – 12 czerwca 2016 r.

Sobota
9.30-10.00: rejestracja uczestników i powitanie
10.00-13.00: wykład – część I: Prawo spadkowe (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-15.00: wykład – część II: Prawo spadkowe
15.00-18.00: warsztaty praktyczne: „Poprawność językowa w języku prawnym i prawniczym”  (w tym 15 minut przerwy)

Niedziela
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: wykład: Elementy prawa procesowego (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: fakultatywnie warsztaty tłumaczeniowe w poszczególnych grupach językowych

Wykład – Prawo spadkowe, elementy prawa procesowego.
Prowadząca: Katarzyna Piórkowska-Frątczak

 • spadek;
 • niegodność dziedziczenia;
 • pojęcie przebaczenia;
 • dziedziczenie ustawowe;
 • dziedziczenie testamentowe;
 • zapis i polecenie;
 • zachowek;
 • zagadnienia ogólne procesu cywilnego;
 • uczestnicy postępowania cywilnego;
 • elementy formalne pozwu oraz skutki jego wniesienia;
 • rodzaje dowodów;
 • rodzaje orzeczeń;
 • środki odwoławcze zwyczajne i nadzwyczajne

Warsztaty praktyczne – Poprawność językowa w języku prawnym i prawniczym – część II
Prowadząca: dr Anna Mróz

 • wybrane zasady interpunkcji;
 • użycie wielkich i małych liter;
 • leksyka i stylistyka tekstów prawnych;
 • zależności szyku zdania i jego wpływu na interpretację

Warsztaty w sekcjach językowych
Moderatorzy:
sekcja hiszpańska: dr David Nieto-Rasiński
sekcja niderlandzka: Małgorzata Szczypińska, Katarzyna Szylderowicz

 

na górę