21 listopada 2015 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy małych języków

Organizator: Fundacja FreeLING
Partnerzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: sobota 21 listopada 2015

Miejsce: Warszawa, Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55

Zakres tematyczny: „Alimenty”

Tematem przewodnim szkolenia będą alimenty. Po dwugodzinnym wykładzie prawnika uczestnicy podzielą się na grupy językowe, by już w swoim gronie lingwistycznym pracować pod okiem moderatora. Każda grupa językowa przeanalizuje najpierw terminologię związaną z procedurami alimentacyjnymi w Polsce i w wybranym kraju swojego języka docelowego. Następnie zastosują opracowaną terminologię w ćwiczeniach w oparciu o konkretne teksty. Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”. Oznacza to, że dążymy do aktywnego udziału każdego uczestnika, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Dyskusje przebiegają w otwartej atmosferze wymiany doświadczeń, a zadaniem moderatora danej grupy językowej jest przede wszystkim czuwanie nad przebiegiem warsztatów.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do tłumaczy języków: czeskiego,  szwedzkiego, ukraińskiego i niderlandzkiego.
Uwaga! Jeśli interesujący Państwa język nie został uwzględniony na powyższej liście, a są Państwo w stanie utworzyć grupę dla swojego języka albo chcieliby Państwo prowadzić grupę w charakterze moderatora, prosimy o kontakt z Fundacją.

Minimalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 5
Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 15

Program:
9.00-9.30: rejestracja uczestników
9.30-9.45: powitanie
9.45-12.00: sesja 1: wykład (z przerwą 15-minutową)
12.00-13.00: sesja 2: warsztaty terminologiczne
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 3: warsztaty tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy oraz Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy: 10% zniżki (225 zł).
Dla tłumaczy j. niderlandzkiego uczestniczących w piątkowym szkoleniu: 10% zniżki (225 zł).
Wliczono w cenie: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (danie główne, deser), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Wykład bez udziału w warsztatach: 70 złotych. Wliczono w cenie: materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Uczestnicy mogą skorzystać z noclegu w centrum szkoleniowym. Prosimy rezerwować noclegi we własnym zakresie. Liczba pokoi w centrum szkoleniowym jest ograniczona, liczy się kolejność rezerwacji.

Szczegółowy opis programu:

Sesja 1: Wykład „Alimenty”

Podczas wykładu omówione zostaną m.in.:
• rodzaje postępowań (rozpoznawcze, zabezpieczające, egzekucyjne, międzynarodowe),
• tryby postępowań (procesowe, nieprocesowe),
• podstawowe przepisy prawa regulujące instytucję alimentów,
• rodzaje obowiązku alimentacyjnego (rodziców względem dziecka, małżonków, między krewnymi),
• dochodzenie roszczeń alimentacyjnych,
• zabezpieczenie i egzekucja alimentów,
• międzynarodowe akty prawne dotyczące ułatwienia dochodzenia roszczeń alimentacyjnych,
• przestępstwo niealimentacji.

Prowadzący:
Paweł Siwy, adwokat w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowotnik Lipski Szafrański sp. partnerska.

zdjeciePawelSiwy

Od 2011 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, specjalizuje się w prawie spółek handlowych, postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym i prawie cywilnym. Doradca w zakresie tworzenia, przekształceń oraz likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, a także bieżącej obsługi korporacyjnej. Pełnomocnik procesowy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. Autor wielu publikacji poruszających zagadnienia funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz dochodzenia roszczeń przed sądem.

na górę

Sesja 2 i 3: Warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe

Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie opracują dwujęzyczne listy terminów, czyli glosariusze stanowiące doskonały materiał pomocniczy w pracy każdego tłumacza. Sesja popołudniowa to praktyczne ćwiczenia translatorskie. Uczestnicy będą pracować nad przykładowymi tekstami, w tym wyrokiem i postanowieniem w sprawie alimentów, oraz wyciągami z przepisów prawnych. Warsztaty moderowane są przez tłumaczy poszczególnych języków, praktyków, chcących dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Moderatorzy:

Sekcja czeska

Ewa Łyp, tłumacz przysięgły j. czeskiego, Wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy

Sekcja szwedzka

Anna Działowska, tłumaczy przysięgły j. szwedzkiego, Członek Zarządu Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy

Sekcja ukraińska

Irena Kowalczyk, tłumaczy przysięgły j. ukraińskiego

Sekcja niderlandzka

Stefanie Bogaerts, tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego, Prezes Zarządu Fundacji
Katarzyna Szylderowicz, tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego, Przewodnicząca Rady Fundacji

na górę