24 października 2015 – Lublin – Szkolenie dla tłumaczy – Nazwy własne – Rejestracja