22 i 23 listopada 2015 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Tłumaczenie dokumentacji badań klinicznych – Rejestracja