21 listopada 2015 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy małych języków – Rejestracja