„Valse vrienden in het strafrecht” – dwuznaczne terminy w polskim, belgijskim i holenderskim prawie karnym

Szkolenie online dla tłumaczy j. niderlandzkiego – 19 kwietnia 2023

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: środa 19 kwietnia 2023 – godzina 18.00-19.30

Miejsce: webinary online na platformie Zoom

Zakres tematyczny

  • Czy czyn karalny to to samo co czyn zabroniony?
  • Is een overtreding een misdrijf?
  • Jak i kiedy poprawnie stosować terminy nieletni, młodociany i małoletni?

To pytania, które zadamy Wam podczas interaktywnego webinaru „Valse vrienden in het strafrecht”.

Webinar jest przeznaczony dla tłumaczy j. niderlandzkiego, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę na temat terminologii prawniczej w dziedzinie polskiego, belgijskiego i holenderskiego prawa karnego. W formie quizu interaktywnego prowadząca przedstawi wybrane dwuznaczne terminy i zagadnienia tłumaczeniowe z tym związane. Objaśni różnice w ujęciu porównawczym, uwzględniając specyfikę polskiego, belgijskiego i holenderskiego prawa karnego.

Webinar jest swojego rodzaju przedsmakiem kursu prawa karnego dla tłumaczy j. niderlandzkiego „Prawo karne w ujęciu porównawczym – terminologia prawnicza z polskiego, belgijskiego i holenderskiego prawa karnego” przeznaczonego zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych, pragnących zgłębić i uporządkować terminologię prawniczą w zakresie prawa karnego.

Data koliduje z Twoimi planami? Nic nie szkodzi! Szkolenie będzie nagrywane, dzięki czemu będziesz go mogła/mógł odsłuchać w dogodnym momencie.

Quiz udostępniony po zakończeniu szkolenia umożliwi uczestnikom sprawdzenie i utrwalanie nabytej wiedzy, a także będzie podstawą do wystawienia certyfikatu udziału w szkoleniu.

Prowadząca: Stefanie Bogaerts

Forma
webinar interaktywny – 1,5 godziny

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do początkujących i doświadczonych tłumaczy j. niderlandzkiego zainteresowanych przekładem tekstów prawniczych. 

Minimalna liczba uczestników warsztatów: 5

Techniczne warunki uczestnictwa
Do udziału w webinariach wymagany jest dostęp do komputera, Internetu i głośników (oraz opcjonalnie mikrofonu).
W dniu webinaru najpóźniej do godziny 13.00 uczestnicy otrzymają zaproszenie do logowania na platformie e-learningowej Fundacji FreeLING freeling.moodle.org.pl, na której będą udostępnione materiały szkoleniowe oraz link do pokoju webinarowego.
Webinar będzie prowadzony na platformie zoom.us.

Po zakończeniu webinaru w ciągu 10 dni nagranie z webinaru zostanie udostępnione na platformie e-learningowej freeling.moodle.org.pl. 
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrania webinarium oraz materiałów w formie elektronicznej przez 6 miesięcy, także w przypadku nieobecności na żywo.

Warunkiem uzyskania certyfikatu ze szkolenia jest rozwiązanie quizu sprawdzającego wiedzę, udostępnionego na platformie e-learningowej freeling.moodle.org.pl po zakończeniu webinariów.

Cena
120 zł 
Dla uczestników webinaru przysługuje zniżka w wysokości 100 zł przy rejestracji na szkoleniu „Prawo karne w ujęciu porównawczym„.

Wliczono w cenę: udział w webinarium, dostęp do platformy e-learningowej freeling.moodle.org.pl z materiałami szkoleniowymi oraz nagraniem webinarium przez 6 miesięcy, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa po rozwiązaniu QUIZU sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas webinaru. Quiz zostanie udostępniony po zakończeniu webinaru.

Grant szkoleniowy
Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem telefonu: 502 408 320.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników konieczna do przeprowadzenia webinarów. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.