Postępowanie cywilne procesowe i nieprocesowe

Szkolenie online – Wykłady i warsztaty dla tłumaczy – jesień 2022

Organizator: Fundacja FreeLING

Terminy:

Wykład: poniedziałek 24 października oraz czwartek 27 października godzina 18.00-19.30

Warsztaty w sekcjach językowych:

 • sekcja chorwacka: sobota 29 października – godzina 9.00-12.00
 • sekcja hiszpańska: sobota 29 października – godzina 17.00-20.00
 • sekcja niderlandzka: poniedziałek 7 listopada – godzina 17.00-20.00

Miejsce: webinary online na platformie Zoom

Zakres tematyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla tłumaczy zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, pragnących zgłębić i uporządkować swoją wiedzę w zakresie teorii i terminologii prawniczej.
Cykl webinariów składa się z dwóch wykładów teoretycznych, każdy po 1,5 godziny oraz 3 godzin warsztatów tłumaczeniowych. 
Wykłady dadzą solidne przygotowanie teoretyczne w zakresie postępowania procesowego i nieprocesowego. Wiedzę zdobytą podczas wykładów będzie można następnie zastosować w praktyce podczas warsztatów tłumaczeniowych.

 • Kiedy składa się pozew a kiedy wniosek?
 • Czy powód i pozwany są stronami w każdym postępowaniu cywilnym?
 • Czy apelację wnosi się od wyroku czy od postanowienia?
 • Jak poprawnie nazywamy odwołanie od wyroku zaocznego?

Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź podczas tego szkolenia! Murowana solidna dawka wiedzy, którą z pewnością wykorzystasz w praktyce, tłumacząc teksty dla swoich klientów!

Wykłady poprowadzi doświadczona prawniczka i tłumaczka, Anna Mendel, a warsztaty w sekcjach językowych poprowadzą tłumaczki przysięgłe o długoletniej praktyce.

Można się zapisać tylko na wykłady, albo na kompletny pakiet wykład + warsztaty, o ile są one organizowane dla Twojej sekcji językowej.
Nagrania wykładów i warsztatów oraz materiały szkoleniowe będą dostępne dla uczestników przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia.


Wykłady
Zakres tematyczny webinariów teoretycznych obejmuje:

 • podstawowe zasady postępowania cywilnego;
 • prawo cywilne materialne a procesowe;
 • najważniejsze pojęcia postępowania cywilnego;
 • organizacja i skład sądu;
 • strony  w postępowaniu cywilnym;
 • najważniejsze pojęcia dotyczące postępowania cywilnego;
 • orzeczenia sądowe i ich rodzaje;
 • środki zaskarżenia i ich rodzaje;
 • najważniejsze pojęcia dotyczące postępowań odrębnych;
 • najważniejsze pojęcia dotyczące kosztów postępowania sądowego.

Daty kolidują z Twoimi planami? Nie szkodzi! Wykład będzie nagrywany, dzięki czemu możesz go odsłuchać po webinarze.

Quiz udostępniony po zakończeniu szkolenia umożliwi uczestnikom sprawdzenie i utrwalanie nabytej wiedzy, a także będzie podstawą do wystawienia certyfikatu udziału w szkoleniu.

Prowadząca: Anna Mendel

Warsztaty tłumaczeniowe w sekcjach

Podczas warsztatów tłumaczeniowych w sekcjach językowych prowadzące omówią terminologię oraz zagwozdki tłumaczeniowe w danej kombinacji językowej na podstawie konkretnych dokumentów. Pozwoli to uczestnikom zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w praktyce. 

Prowadzący:

Forma
webinary interaktywne (łączny czas trwania webinarów: 6 godzin zegarowych)

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do początkujących i doświadczonych tłumaczy zainteresowanych przekładem tekstów prawniczych. 
Wykłady będą dostępne dla tłumaczy wszystkich języków, warsztaty – dla tłumaczy wymienionych sekcji językowych.

Minimalna liczba uczestników warsztatów: 5
Maksymalna liczba uczestników warsztatów: 20

Techniczne warunki uczestnictwa
Do udziału w webinariach wymagany jest dostęp do komputera, Internetu i głośników (oraz opcjonalnie mikrofonu).
W dniu pierwszego webinaru najpóźniej do godziny 13.00 uczestnik otrzyma zaproszenie do logowania na platformie e-learningowej Fundacji FreeLING freeling.moodle.org.pl, gdzie będą udostępnione materiały szkoleniowe oraz link do pokoju webinarowego.
Webinary będą prowadzone na platformie zoom.us.

Webinary odbędą się na platformie Zoom.
Po zakończeniu webinaru w ciągu 10 dni nagranie z webinaru zostanie udostępnione na platformie e-learningowej freeling.moodle.org.pl. 
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrania webinarium oraz materiałów w formie elektronicznej przez 6 miesięcy, także w przypadku nieobecności na żywo.

Warunkiem uzyskania certyfikatu ze szkolenia jest rozwiązanie quizu sprawdzającego wiedzę, udostępnionego na platformie e-learningowej freeling.moodle.org.pl po zakończeniu webinariów.

Cena
Wykłady (3 godziny zegarowe): 150 zł (125 zł dla członków organizacji partnerskich)
Wykład + warsztaty (6 godzin zegarowych): 450 zł (400 zł dla członków organizacji partnerskich)

Wliczono w cenę: udział w webinarium, dostęp do platformy e-learningowej freeling.moodle.org.pl z materiałami szkoleniowymi oraz nagraniem webinarium przez 6 miesięcy, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa po rozwiązaniu QUIZU sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas webinarów. Quiz zostanie udostępniony po zakończeniu szkolenia.

Grant szkoleniowy
Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem telefonu: 502 408 320.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników konieczna do przeprowadzenia webinarów. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.