11-12 września 2021 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Zasady wykonywania poświadczonych tłumaczeń pisemnych i ustnych

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota i niedziela, 11-12 września 2021 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Business Room, ul. T. Chałubińskiego 8

Zakres tematyczny:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na tłumaczy przysięgłych, szczególnie do tłumaczy „małych” języków, którym rynek nie oferuje specjalistycznego szkolenia przygotowującego do egzaminu. Czynni tłumacze również skorzystają ze szkolenia, weryfikując i uzupełniając swoją wiedzę na temat zasad wykonywania poświadczonych tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Szkolenie będzie składać się z dwóch części tematycznych:
– dzień 1: tłumaczenia pisemne
– dzień 2: tłumaczenia ustne
Można się zapisać na dwa dni albo na jeden wybrany dzień.

Poniżej przedstawiamy program każdego dnia:

Dzień 1: tłumaczenia pisemne

Tematyka pierwszego dnia szkolenia obejmuje m.in.:

 • wprowadzenie do problematyki przekładu pisemnego wykonywanego przez tłumacza przysięgłego;
 • techniki i strategie tłumaczenia pisemnego;
 • zasady formalne i merytoryczne sporządzania tłumaczeń poświadczonych poparte przykładami z praktyki tłumaczeniowej;
 • zasady rozliczenia poświadczonych tłumaczeń pisemnych we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z ostatnimi zmianami;
 • zasady etyki zawodowej i odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego;
 • porady i wskazówki z własnej praktyki translatorskiej prelegenta.

Prowadzący: dr hab. Artur D. Kubacki, prof. nadzw. UP

Forma: prezentacja z możliwością zadawania pytań oraz warsztaty praktyczne (6 godzin)

Dzień 2: tłumaczenia ustnerejestracja zamknięta

Zakres tematyczny drugiego dnia szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • podmioty, dla których wykonujemy tłumaczenia, i dobór odpowiedniej techniki tłumaczenia ustnego: specyfika wykonywania tłumaczeń ustnych na rzecz OWS, organów administracji publicznej oraz klientów z rynku komercyjnego;
 • warsztat tłumacza: praktyczne wskazówki wykonywania poświadczonych tłumaczeń ustnych dla poszczególnych klientów;
 • tajemnica zawodowa;
 • warunki wykonywania tłumaczeń ustnych w czasach pandemii:
  • bezpieczeństwo w pracy,
  • tłumaczenie zdalne;
 • wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego oraz zasady rozliczania poświadczonych tłumaczeń ustnych;
 • odmowa wykonania tłumaczenia ustnego na rzecz OWS.

 Prowadząca: Agnieszka Michalska-Rajch

Forma: prezentacja z możliwością zadawania pytań oraz warsztaty praktyczne (6 godzin)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy wszystkich języków.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program ramowy obu dni:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.30: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.30-14.3-: przerwa obiadowa
14.30-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:

Cena szkolenia jednodniowego: 380 złotych.
Cena szkolenia jednodniowego dla członków organizacji partnerskich: 350 złotych.
Cena szkolenia dwudniowego: 740 złotych – rejestracja zamknięta
Cena szkolenia dwudniowego dla członków organizacji partnerskich: 690 złotych – rejestracja zamknięta
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.
Dodatkowo każdy uczestnik pierwszego dnia szkolenia otrzyma książkę autorstwa prof. Kubackiego „Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem”.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.

Uwaga! Szkolenie zostanie zorganizowane zgodnie z  zasadami sanitarnymi obowiązującymi w momencie szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia z powodów obostrzeń sanitarnych wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty poniesione przez uczestnika w związku z planowanym udziałem w szkoleniu (dojazd, noclegi).