6 września 2021 – Szkolenie online dla tłumaczy j. niderlandzkiego – Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin:  poniedziałek, 6 września 2021 r. – 18:30-20:00

Miejsce: Webinar (platforma webinarowa Zoom)

Zakres tematyczny:

Jeżeli rozważasz przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego j. niderlandzkiego w Polsce, zapraszamy na ten webinar. Webinar dostarczy adeptom zawodu niezbędnych informacji o warunkach, wymaganiach i kryteriach egzaminacyjnych, które mają zastosowanie przy uzyskaniu uprawnień tłumacza przysięgłego w Polsce.

Podczas prezentacji omówione zostaną następujące tematy:

  • Przepisy prawne regulujące zawód tłumacza przysięgłego i egzamin;
  • Wymagania do uzyskania uprawnienia tłumacza przysięgłego;
  • Forma egzaminu i kryteria oceny, z krótkim omówieniem przykładowych tekstów egzaminacyjnych;
  • Możliwości kształcenia się w kierunku zawodu tłumacza przysięgłego;
  • Materiały edukacyjne i źródła wiedzy do samodzielnej nauki;
  • Praktyczne wskazówki dotyczące egzaminu;

Podczas webinaru będzie czas na pytania ze strony uczestników.

Webinar skupia się na kombinacji językowej polsko-niderlandzkiej, ale może także być interesujący dla tłumaczy innych (małych) języków, którzy chcą się samodzielnie przygotować do egzaminu.

Prowadzący: Stefanie Bogaerts

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka niderlandzkiego  zainteresowanych uzyskaniem uprawnień tłumacza przysięgłego w Polsce.

Minimalna liczba uczestników: 5

Forma:
Webinar – prezentacja z możliwością zadania pytań (czas trwania 90 minut)

W dniu webinaru w godzinach popołudniowych uczestnik otrzyma zaproszenie do zalogowania się na platformie e-learningowej Fundacji FreeLING, gdzie będą udostępniane materiały szkoleniowe oraz link do pokoju webinarowego na platformie zoom.us. Do udziału w webinarze wymagany jest dostęp do komputera, Internetu i głośników (oraz opcjonalnie mikrofonu).

Po zakończeniu webinaru w ciągu 10 dni nagranie z webinaru zostanie umieszczone na platformie e-learningowej. Materiały szkoleniowe i nagranie będą dostępne przez 6 miesięcy.

Cena: 80 zł

Wliczono w cenę:
udział w webinarach, dostęp do platformy e-learningowej z materiałami szkoleniowymi oraz nagraniem webinarów przez 6 miesięcy, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

W przypadku nieobecności podczas webinaru uczestnik zachowuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej oraz do nagrania webinaru.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeżeli do daty szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, opłatę należy uiścić niezwłocznie. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w podanym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.