7 czerwca i 13 września 2021 – Szkolenie online dla tłumaczy j. angielskiego – Wprowadzenie do genetyki

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin:
Moduł podstawowy – poniedziałek, 7 czerwca 2021 r. – 18:00-19:30 (nagranie dostępne)
Moduł zaawansowany – poniedziałek, 13 września 2021 r. – 18:00-19:30

Miejsce: Webinar (platforma webinarowa Zoom)

Zakres tematyczny:

W pierwszej chwili może się wydawać, że z genetyką w tekstach medycznych nie spotykamy się zbyt często. Takie treści występują raczej w wysokospecjalistycznych artykułach naukowych czy patentach. I częściowo rzeczywiście tak jest 🙂. Ale elementy genetyki czy ogólnie biologii molekularnej można znaleźć również w tekstach, z którymi tłumacze spotykają się częściej, np. w:

  • informacji dla pacjentów o nowej szczepionce mRNA na COVID-19;
  • ulotkach zachęcających do profilaktycznych badań genetycznych (np. na obecność mutacji w genach BRCA1 i 2 potencjalnie prowadzących do raka sutka lub jajnika);
  • dokumentacji badań klinicznych dotyczących: terapii genowych, chorób rzadkich czy nowotworów;
  • książkach popularnonaukowych (a także kryminałach 😉).

Proponowane szkolenie dwuczęściowe ma na celu:

  1. wprowadzenie tłumaczy do tematu genetyki w module podstawowym;
  2. pogłębienie tego tematu w drugim module zaawansowanym.

Można uczestniczyć tylko w jednym wybranym module albo zapisać się na pakiet dwóch webinarów. Odpowiedni odstęp czasowy między pierwszym a drugim webinarem i dostęp do nagrań i materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej pozwalają na spokojne przyswajanie zdobytej wiedzy we własnym tempie.

Moduł podstawowy – poniedziałek, 7 czerwca 2021 r.

Moduł podstawowy w formie wykładu teoretycznego ma zaznajomić słuchaczy z podstawową wiedzą na temat:

  • genomu (gen, chromosom, chromatyna, kariotyp)
  • budowy kwasów nukleinowych (DNA, RNA) i białek
  • przebiegu ekspresji genów
  • infekcji wirusowej

Webinar kierowany jest do osób, które nie miały do tej pory styczności z tematem.

Moduł zaawansowany – poniedziałek, 13 września 2021 r.

Moduł zaawansowany to pójście o krok dalej: zastosowanie genetyki w medycynie. Webinar w formie warsztatu terminologicznego obejmuje pracę na tekstach z zakresu edycji genomu i terapii genowych.

Warsztat adresowany do osób, które opanowały podstawowe zagadnienia genetyki. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim, omawiane teksty będą w językach polskim i angielskim. Podczas praktycznych ćwiczeń skupimy się na zrozumieniu tekstów i poprawności terminologicznej.

Uwaga! Nadal istnieje możliwość wykupienia pakietu dwóch modułów. Uczestnicy dostaną dostęp do nagrania pierwszego modułu.

Prowadzący: Małgorzata Neścioruk-Maniciak

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka angielskiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny genetyki oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.

Minimalna liczba uczestników: 5

Forma:
Webinary interaktywne (czas trwania każdego webinaru 90 minut)

W dniu szkolenia najpóźniej do godziny 13.00 uczestnik otrzymuje zaproszenie do logowania się na platformie e-learningowej Fundacji FreeLING, gdzie będą udostępniane materiały szkoleniowe oraz link do pokoju webinarowego na platformie zoom.us. Do udziału w webinarze wymagany jest dostęp do komputera, internetu i głośników (oraz opcjonalnie mikrofonu).

Po zakończeniu webinaru w ciągu 10 dni nagranie z webinaru zostanie umieszczone na platformie e-learningowej. Materiały szkoleniowe i nagranie będą dostępne przez 6 miesięcy.

Cena:
Pakiet 2 modułów: 275 złotych (pełna cena) / 250 złotych (cena dla członków organizacji partnerskich).

Uwaga! Nadal istnieje możliwość wykupienia pakietu dwóch modułów. Uczestnicy dostaną dostęp do nagrania pierwszego modułu.

Pojedynczy moduł: 150 złotych.

Wliczono w cenę:
udział w webinarze, dostęp do platformy e-learningowej z materiałami szkoleniowymi oraz nagraniem webinaru przez 6 miesięcy, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

W przypadku nieobecności podczas webinaru uczestnik zachowuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej oraz do nagrania webinaru.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeżeli do daty szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, opłatę należy uiścić niezwłocznie. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w podanym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.