15 i 22 czerwca 2021 – Szkolenie online dla tłumaczy j. angielskiego – Alergia w tłumaczeniach medycznych – klasyfikacja, diagnostyka, choroby

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin:
Webinar 1 – wtorek, 15 czerwca 2021 r. – 18:30-20:00
Webinar 2 – wtorek, 22 czerwca 2021 r. – 18:30-20:00

Miejsce: Webinar (platforma webinarowa Zoom)

Zakres tematyczny:

Szkolenie składające się z dwóch webinarów poświęcone będzie terminologii medycznej i wyzwaniom tłumaczeniowym z dziedziny alergologii.

Webinar 1

  1. Wprowadzenie: różnice między alergią, uczuleniem i nadwrażliwością
  2. Ćwiczenia tłumaczeniowe – wypisy szpitalne, rozpoznania kliniczne, artykuły naukowe

Webinar 2

  1. Objawy chorób alergicznych i alergeny
  2. Diagnostyka chorób alergicznych (oraz rodzaje testów)
  3. Ćwiczenia tłumaczeniowe – wypisy szpitalne, rozpoznania kliniczne, artykuły naukowe

Prowadzący: dr Ewa Kościałkowska-Okońska

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka angielskiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny alergologii oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.

Minimalna liczba uczestników: 5

Forma:
Webinary interaktywne (czas trwania każdego webinaru 90 minut)

W dniu szkolenia najpóźniej do godziny 13.00 uczestnik otrzyma zaproszenie do zalogowania się na platformie e-learningowej Fundacji FreeLING, gdzie będą udostępniane materiały szkoleniowe oraz link do pokoju webinarowego na platformie zoom.us. Do udziału w webinarze wymagany jest dostęp do komputera, Internetu i głośników (oraz opcjonalnie mikrofonu).

Po zakończeniu webinaru w ciągu 10 dni nagranie z webinaru zostanie umieszczone na platformie e-learningowej. Materiały szkoleniowe i nagranie będą dostępne przez 6 miesięcy.

Cena:
Pakiet 2 webinarów: 275 złotych (pełna cena) / 250 złotych (cena dla członków organizacji partnerskich).

Wliczono w cenę:
udział w webinarach, dostęp do platformy e-learningowej z materiałami szkoleniowymi oraz nagraniem webinarów przez 6 miesięcy, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

W przypadku nieobecności podczas webinaru uczestnik zachowuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej oraz do nagrania webinaru.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeżeli do daty szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, opłatę należy uiścić niezwłocznie. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w podanym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.