6 september 2021 – Cyclus webinars voor vertalers Nederlands – Hoe bereid ik me voor op het examen voor beëdigd vertaler/tolk?

Organisator: Fundacja FreeLING

Datum:

webinar 1 – het examen in Polen: maandag, 6 september 2021  – 18:00-19:30
Plaats: webinar

Onderwerp:

Deze cyclus van drie webinars geeft vertalers en tolken uitgebreide informatie over de voorwaarden en vereisten om beëdigd vertaler te worden in Polen, België en Nederland.

Tijdens de webinars is er aandacht voor de volgende thema’s:

  1. Overzicht van de wettelijke regelingen omtrent het examen, de kwalificaties en het beroep beëdigd vertaler/tolk;
  2. Basisvereisten om beëdigd vertaler/tolk te worden;
  3. Vorm en inhoud van het examen, beoordelingcriteria;
  4. Mogelijke opleidingen en permanente educatie voor vertalers en tolken;
  5. Lesmateriaal en bronnen voor zelfstudie;
  6. Praktische tips voor het examen;
  7. Overdracht van kwalificaties naar een ander land.

Na de presentatie is er ruim tijd voor vragen van de deelnemers.

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de drie webinars samen, maar ook voor elk webinar afzonderlijk. De bespreking van de drie systemen geeft de mogelijkheid om de vereisten in België, Polen en Nederland te vergelijken en een doordachte keuze te maken, waar men het examen wil afleggen.

Trainers:

Webinar 1: Stefanie Bogaerts
Webinar 2:
Webinar 3:

Doelgroep:
De webinars worden georganiseerd voor zowel beginnende als ervaren vertalers en tolken die zich voorbereiden op het examen beëdigd vertaler/tolk in Polen, België en Nederland.
De webinars focussen op de talencombinatie Pools-Nederlands, maar kunnen ook worden gevolgd door vertalers en tolken van andere kleine talen, die interesse hebben voor het onderwerp.

Voertaal:

Webinar 1: Pools
Webinar 2 en 3: Nederlands

Vorm:
Webinar met mogelijkheid tot vragen stellen (duurczas trwania każdego webinaru 90 minut).

Op de dag van het webinar ontvangt de deelnemer in de namiddag een uitnodiging om in te loggen op het e-learningplatform van de Stichting Fundacja FreeLING, waar het lesmateriaal (presentatie) en een link naar de meeting room op het platform zoom.us ter beschikking wordt gesteld. Om deel te nemen aan het webinar is een computer met een goede internetverbinding en goed werkende luidsprekers of koptelefoon vereist, en eventueel een microfoon indien de deelnemer vragen wil stellen.

Na het webinar wordt de opname van het webinar binnen 10 dagen op het e-learningplatform geplaatst. Het lesmateriaal en de opname zullen gedurende 3 maanden beschikbaar blijven.

Prijs:
1 webinar: 100 PLN/25 EURO
pakket van 3 webinars: 240 PLN/70 EURO

Begrepen in de prijs:
deelname aan de webinars, toegang tot het e-learningplatform met lesmateriaal en opname van de webinars voor 3 maanden, administratieve en organisatorische kosten, getuigschrift van deelname.

Wie niet aanwezig kan zijn tijdens het webinar, behoudt wel zijn toegang tot de opname op het e-learningplatform.

Inschrijven:
Deelnemers kunnen inschrijven via de inschrijfpagina (inschrijfsite Konfeo, beschikbaar in het Engels en Pools).
Na inschrijving dient de deelnemer binnen 7 dagen het inschrijfgeld over te maken op de rekening van Fundacja FreeLING (naar keuze in Poolse zloty of in euro – gelieve het juiste rekeningnummer te kiezen). Indien er minder dan 7 dagen overblijven tot de datum van het webinar, dient men onmiddellijk het inschrijfgeld over te maken. Indien het inschrijfgeld niet tijdig wordt overgemaak, kan de organisator de inschrijving annuleren. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.