PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ W JĘZYKU POLSKIM I ROSYJSKIM

Cykl 4 webinarów dla tłumaczy języka rosyjskiego

zawsze w środę: 08.12.2021, 15.12.2021, 19.01.2022, 26.01.2022w godz. 18.00 – 19.30

 

Organizator: Fundacja FreeLING

Terminy: 08.12.2021, 15.12.2021, 19.01.2022, 26.01.2022 (zawsze w środę w godz. 18.00 – 19.30)

Miejsce: webinar online na platformie ZOOM

Zakres tematyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poznać zagadnienia podatkowe i księgowe w Polsce i Rosji przydatne w pracy tłumacza. Podczas webinarowych warsztatów tłumacze będą mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia swojej wiedzy na temat rachunkowości oraz przećwiczenia w praktyce tłumaczenia charakterystycznych dokumentów związanych z tą dziedziną. 


MODUŁ A / PODATKI

Webinar 1 <> 08.12.2021
w godzinach 18.00-19.30
PODATKI I
* systemy podatkowe
* podatki od osób fizycznych

Webinar 2 <> 15.12.2021 w godzinach 18.00-19.30
PODATKI II:
* podatki od osób prawnych
* VAT
* wykroczenia podatkowe

MODUŁ B / KSIĘGOWOŚĆ

Webinar 3 <> 19.01.2022 w godzinach 18.00-19.30
KSIĘGOWOŚC I:
* księgi
* ewidencja
* dokumenty
* noty
* bilans
* sprawozdanie finansowe

Webinar 4 <> 26.01.2022 w godzinach 18.00-19.30
KSIĘGOWOŚC II:
* amortyzacja
* kadry
* płace
* rodzaje umów
* świadczenia
* składki

Prowadzący
Maria Najdienowa

Forma
webinary interaktywne (czas trwania każdego webinaru 90 minut)

Warunki uczestnictwa
W dniu szkolenia najpóźniej do godziny 13.00 uczestnik otrzymuje zaproszenie do logowania się na platformie e-learningowej Fundacji FreeLING, gdzie będą udostępnione materiały szkoleniowe oraz link do pokoju webinarowego na platformie zoom.us. Do udziału w webinarze wymagany jest dostęp do komputera, internetu i głośników (oraz opcjonalnie mikrofonu). Po zakończeniu webinaru w ciągu 10 dni nagranie z webinaru zostanie umieszczone na platformie e-learningowej. 
Uczestnicy mają dostęp do nagrania z webinaru oraz materiałów w formie elektronicznej przez 6 miesięcy, także w przypadku nieobecności podczas webinaru.

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do:

  • początkujących i doświadczonych tłumaczy języka rosyjskiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów związanych z podatkami i rachunkowością oraz tłumaczy posługujących się j. rosyjskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych;
  • osób pracujących i kształcących się w zakresie księgowości posługujących się j. polskim i j. rosyjskim;

Minimalna liczba uczestników webinaru: 10
Maksymalna liczba uczestników: 30

Cena
Moduł A (2 webinary)        -> 300 zł (275 zł dla członków organizacji partnerskich)
Moduł B (2 webinary)        -> 300 zł (275 zł dla członków organizacji partnerskich)
Moduł A+B (4 webinary)   -> 550 zł (520 zł dla członków organizacji partnerskich)

Wliczono w cenę: udział w webinarze, dostęp do platformy e-learningowej z materiałami szkoleniowymi oraz nagraniem webinaru przez 6 miesięcy, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa po wykonaniu QUIZU sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas webinarów.

Grant szkoleniowy
Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników konieczna do przeprowadzenia webinarów. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.