23 i 30 listopada 2020 – Szkolenie online dla tłumaczy j. angielskiego – Wprowadzenie do tłumaczeń z zakresu medycyny weterynaryjnej

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin:
Webinar 1 – poniedziałek, 23 listopada 2020 r. – 18:00-19:45
Webinar 2 – poniedziałek, 30 listopada 2020 r. – 18:00-19:45

Miejsce: Webinar (platforma webinarowa Zoom)

Zakres tematyczny:

Webinar 1

 • „Medycyna weterynaryjna w pigułce” – czyli jak z(a)łapać 6 lat w 6 godzin
 • Specyfika tłumaczeń z uwzględnieniem poszczególnych gatunków zwierząt, dziedzin i specjalizacji
  • literatura, przydatne źródła wiedzy
 • Terminologia weterynaryjna, czyli między innymi:
  • najczęstsze pułapki językowe i błędy
  • skróty, skrótowce i skróty myślowe
  • różnice w sposobie tłumaczenia zależnie od odbiorcy tekstu

Webinar 2

 • Zagwozdki na przykładach z oryginalnych tekstów – jak szukać potrzebnych informacji w Internecie oraz innych źródłach
 • Trudne początki w łatwiejszym wydaniu – webinarowe zadania do wykonania, czyli „Translation Express from EN to PL”
 • Budowanie kolokacji specjalistycznych, charakterystycznych dla medycyny weterynaryjnej

Prowadzący: Dagmara Chełstowska

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka angielskiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny weterynarii oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.

Minimalna liczba uczestników: 5

Forma:
Webinary interaktywne (czas trwania każdego webinaru 105 minut)

W dniu szkolenia najpóźniej do godziny 13.00 uczestnik otrzymuje zaproszenie do logowania się na platformie e-learningowej freeling.moodle.org.pl, gdzie będą udostępniane materiały szkoleniowe oraz link do pokoju webinarowego na platformie zoom.us. Do udziału w webinarze wymagany jest dostęp do komputera, internetu i głośników (oraz opcjonalnie mikrofonu).

Po zakończeniu webinaru w ciągu 10 dni nagranie z webinaru zostanie umieszczone na platformie e-learningowej. Materiały szkoleniowe i nagranie będą dostępne przez 6 miesięcy.

Cena:
Pakiet 2 webinarów: 275 złotych (pełna cena) / 250 złotych (cena dla członków organizacji partnerskich).

1 pojedynczy webinar: 150 złotych.

Wliczono w cenę:
udział w webinarze, dostęp do platformy e-learningowej z materiałami szkoleniowymi oraz nagraniem webinaru przez 6 miesięcy, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

W przypadku nieobecności podczas webinaru uczestnik zachowuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej oraz do nagrania webinaru.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeżeli do daty szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, opłatę należy uiścić niezwłocznie. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w podanym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.