24 października 2020 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego – Przedrostki, rdzenie, przyrostki i skróty w języku medycznym na przykładzie epikryz wypisowych, opisów wyników badań diagnostycznych i komunikacji specjalistów w praktyce klinicznej

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że rejestracja na weekend medyczny jest otwarta, lecz przyjmujemy tylko niezobowiązujące zapisy od osób zainteresowanych. Prosimy o NIEDOKONYWANIE WPŁAT w celu potwierdzenia rejestracji!
We wrześniu poinformujemy wszystkich zarejestrowanych uczestników czy szkolenia się odbędą wg planu i poprosimy o potwierdzenie uczestnictwa i wniesienie opłaty.

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota, 24 października 2020 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Business Room, ul. T. Chałubińskiego 8

Zakres tematyczny:

Spondylolisthesis, phlebotomy, herniorrhaphy, serosanguinous…. − a gdyby tak, nie znając danych terminów, móc samemu błyskawicznie rozszyfrować ich znaczenie? W przekładzie medycznym to możliwe!

W trakcie tych warsztatów skupimy się na przedrostkach, rdzeniach, przyrostkach i skrótach w języku angielskim medycznym. Posłużą nam do tego przykładowe fragmenty epikryz wypisowych i opisów badań diagnostycznych (USG, TK, MRI) oraz fragmenty komunikacji lekarzy i pielęgniarek w praktyce klinicznej.

Wspólnie wykonamy tłumaczenia fragmentów dokumentacji szpitalnej, omawiając przy tym typowe dla medycyny słownictwo w językach polskim i angielskim, tworząc glosariusz i zwracając uwagę na pułapki językowe. Poznamy skróty najczęściej stosowane w praktyce klinicznej i podejmiemy próbę rozszyfrowania komunikatów pracowników służby zdrowia, bazując na materiałach „z życia wziętych”.

Warsztaty skierowane są do tłumaczy, którzy opanowali podstawy terminologii medycznej i rozpoczęli już specjalizację w tej dziedzinie. Będą one okazją do dalszego udoskonalania umiejętności zawodowych.

Prowadzący: Małgorzata Kasprowicz-Janisz

Forma: warsztaty translatorskie – tłumaczenie dokumentacji medycznej, praktyczne ćwiczenia terminologiczne i tłumaczeniowe (6 godzin)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka angielskiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny medycyny oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 360 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 330 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.