czerwiec 2020 – cykl webinarów – Szkolenie dla tłumaczy języka rosyjskiego – Normy produktowe i przepisy techniczne w pracy tłumacza

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: od poniedziałku 01 czerwca w każdy poniedziałek do 29 czerwca włącznie

Webinar 1 – poniedziałek, 01 czerwca 2020 r., godzina 18:00-19:15
Webinar 2 – poniedziałek, 8 czerwca 2020 r., godzina 18:00-19:15
Webinar 3 – poniedziałek, 15 czerwca 2020 r., godzina 18:00-19:15
Webinar 4 – poniedziałek, 22 czerwca 2020 r., godzina 18:00-19:15
Webinar bonusowy – poniedziałek, 29 czerwca 2020 r., godzina 18:00-19:00*

* Webinar bonusowy dostępny również odpłatnie dla osób, które nie zdecydują się na całą serię.

Miejsce: Webinar

Zakres tematyczny:

Normy produktowe (GOST, IEC, PN-EN i inne) zawierają terminologię, którą należy stosować podczas tłumaczenia np. instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, instrukcji dla użytkowników środków ochrony indywidualnej, protokołów badań, etykiet produktowych, opisów wyrobów kosmetycznych i innych.

Seria składa się z 4 interaktywnych webinarów trwających 75 minut.
W trakcie webinarów uczestnicy otrzymają informacje o normach produktowych, przepisach technicznych i ich roli w pracy tłumacza. Na praktycznych przykładach będą uczyć się pracować z normami i tekstami paralelnymi, co ułatwi i przyspieszy pracę nad tekstem.

Webinar 1 – Ogólne informacje o normach i przepisach technicznych, przykłady zastosowania w pracy tłumacza

Webinar 2 – Praca z normami na przykładzie tłumaczenia opisów karmy dla zwierząt

Webinar 3 – Praca z normami na przykładzie tłumaczenia opisów artykułów chemii gospodarczej i budowlanej

Webinar 4 – Praca z tekstami paralelnymi na przykładzie tłumaczenia dokumentów wykorzystywanych w przewozach międzynarodowych i dokumentów przy przewozie zwierząt

Istnieje możliwość udziału:

  • w pakiecie 4 webinarów (uprawnia do darmowego udziału w webinarze bonusowym),
  • tylko w webinarze 1*,
  • w dowolnym zestawie składającym się z webinaru 1 – zalecanego jako kluczowy dla prawidłowego zrozumienia treści pozostałych części – oraz dowolnej kombinacji pozostałych webinarów (2, 3 albo 4).

* Zgodnie z sugestią prowadzącej udział w pierwszym webinarze jest wymagany w celu lepszego zrozumienia pozostałych części.

Prowadzący: Anastazja Brzezińska

Forma: webinary interaktywne (czas trwania każdego webinaru 75 minut)

Po zaksięgowaniu wpłaty do uczestnika zostanie przesłany e-mail potwierdzający udział w webinarze. Następnie w dniu webinaru uczestnik otrzyma dane do logowania na platformie zoom.us. Uczestnik ma obowiązek we własnym zakresie zapoznać się z zasadami działania platformy. Webinar będzie nagrywany. Uczestnik będzie miał dostęp do niego przez 6 miesięcy.

Grupa docelowa:
Webinary są przeznaczone dla tłumaczy języka rosyjskiego oraz tłumaczy posługujących się językiem rosyjskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.

Harmonogram czasowy:
Webinar 1 – poniedziałek, 01 czerwca 2020 r., godzina 18:00-19:15
Webinar 2 – poniedziałek, 08 czerwca 2020 r., godzina 18:00-19:15
Webinar 3 – poniedziałek, 15 czerwca 2020 r., godzina 18:00-19:15
Webinar 4 – poniedziałek, 22 czerwca 2020 r., godzina 18:00-19:15
Webinar bonusowy – poniedziałek, 29 czerwca 2020 r., godzina 18:00-19:00

Cena:
Pakiet 4 modułów + webinar bonusowy: 450 złotych (pełna cena) / 400 złotych (cena dla członków organizacji partnerskich)

Koszt każdego modułu w przypadku wykupu 1, 2 albo 3 modułów wynosi 120 złotych/moduł.

Wliczono w cenę:
dostęp do platformy webinarowej, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, dostęp do nagrania przez 6 miesięcy, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

W przypadku braku możliwości udziału w webinarze w ustalonym terminie, uczestnik otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych w formacie elektronicznym oraz nagrania webinaru.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.