7-8 marca 2020 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy – Wstęp do tłumaczenia audiowizualnego

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota i niedziela, 7-8 marca 2020.

Miejsce: Wrocław, Centrum Języka Hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej „El Universo”, ul. Krasińskiego 15a/4

Zakres tematyczny:

Szkolenie kierujemy do tłumaczy wszystkich języków, którzy chcą poszerzyć swoją ofertę o tłumaczenia audiowizualne.

Wyposaży ono uczestników w niezbędną wiedzę, jak w sposób profesjonalny rozmawiać z klientem, wyceniać zlecenia oraz wykonywać je zgodnie z zasadami sztuki tłumaczenia audiowizualnego. Przekazana wiedza będzie stanowiła solidną podstawę do dalszego udoskonalania umiejętności we własnym zakresie.

Wrocławskie szkolenie w październiku okazało się sukcesem i w odpowiedzi na liczne zapytania postanowiłyśmy rozszerzyć część praktyczną programu i wymiar godzin, wydłużając szkolenie do dwóch dni. Oto jak przedstawia się program:

Dzień 1: Część teoretyczna (sobota)

 1. Rodzaje tłumaczeń audiowizualnych i ich krótka charakterystyka (ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń w formie tekstowej):
  • napisy filmowe;
  • napisy dla osób z ubytkiem słuchu;
  • napisy dla lektora;
  • praca z szablonem i bez szablonu.
 2. Językowa strona tłumaczenia:
  • cechy dobrych napisów;
  • właściwy dobór słownictwa;
  • znaczenie tła kulturowego;
  • zasady języka a napisy filmowe;
  • najczęstsze błędy językowe
 3. Techniczna strona tłumaczenia:
  • zasady „konstruowania” napisów;
  • korekta;
  • błędy wynikające z ograniczeń technicznych.
 4. Przygotowanie do pracy:
  • określenie stawki;
  • czas realizacji zlecenia.
 5. Potencjalni zleceniodawcy — jak do nich dotrzeć?
 6. Źródła i materiały

Dzień II: Część praktyczna (niedziela)

 1. Omówienie zasady działania programów do przygotowywania napisów (Subtitle Workshop, Subtitle Edit, Aegisub):
  • typowe problemy podczas pracy z plikami tekstowymi i wideo;
  • przygotowanie pliku napisów i ich synchronizacja do ścieżki dźwiękowej – ćwiczenie z j. polskiego na j. obcy (materiał źródłowy: audio w j. polskim, napisy w j. polski).
 2. Tłumaczenie wybranych fragmentów filmu z języka obcego na j. polski (materiał źródłowy: audio w j. angielskim, napisy wspomagające w j. angielskim, niderlandzkim, rosyjskim, hiszpańskim, arabskim, chorwackim, czeskim, greckim, hindi, węgierskim, islandzkim, serbskim, słoweńskim i tureckim)
 3. Omówienie wybranych tłumaczeń wykonanych przez uczestników.

Do pełnego i aktywnego udziału w szkoleniu będzie wymagana instalacja oprogramowania wskazanego przez prowadzącą (oprogramowanie darmowe lub wersja demo oprogramowania płatnego). Informacje na temat oprogramowania zostaną przesłane do uczestników na kilka dni przed szkoleniem.

Prowadząca: Julia Szajkowska

Forma:  prezentacja interaktywna oraz warsztaty praktyczne  (12 godzin)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy wszystkich języków zainteresowanych tłumaczeniem audiowizualnym. Ze względów praktycznych część ćwiczeń będzie wykonywana na podstawie fragmentów filmu w j. angielskim, z napisami wspomagającym w ww. językach. Bierna znajomość j. angielskiego może być przydatna przy wykonywaniu tych ćwiczeń.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12

Program ramowy obu dni:
9.30-9.45: rejestracja uczestników
9.45-12.45: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
12.45-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 680 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich: 630 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Uwaga! Uczestnicy szkolenia październikowego we Wrocławiu mogą wziąć udział w części praktycznej w niedzielę bez konieczności udziału po raz drugi w części teoretycznej. W ich wypadku cena za część praktyczną wynosi 315 zł. Pozostałe osoby obowiązują zapisy na dwa dnia szkolenia.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.