1 lutego 2020 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy j. niderlandzkiego – Terminologia medyczna i okołomedyczna dla tłumaczy ustnych i pisemnych

Organizator:  OCPE we współpracy z Fundacją FreeLING

Termin: sobota, 1 lutego 2020 r.

Miejsce: Utrecht

Zakres tematyczny:

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe dla tłumaczy j. niderlandzkiego, którzy chcą usystematyzować i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie terminologii medycznej i okołomedycznej. Podczas szkolenia skupimy się na najczęściej spotykanych polskich terminach i dokumentach medycznych.

Warszaty są przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych tłumaczy, ale mogą być również interesujące dla doświadczonych tłumaczy chcących uporządkować swoją wiedzę w zakresie terminologii medycznej i okołomedycznej.

Program warsztatów:

I. Terminologia okołomedyczna:

  • tytuły zawodowe i specjalizacje;
  • nazwy instytucji i jednostek w polskim systemie opieki zdrowotnej.

II. Wspólne tłumaczenie wybranych fragmentów:

  • zaświadczenie lekarskie;
  • wybrane zaświadczenia z ZUS/KRUS;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego, w tym wyniki najpowszechniejszych badań.

III. Wspólne tłumaczenie listy terminów medycznych

IV. Omówienie pracy domowej (tłumaczenia)

Prowadząca: Stefanie Bogaerts

Forma:  warsztaty translatorskie  (6 godzin + 1 godzina pracy domowej)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka niderlandzkiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny medycyny.

Więcej informacji i rejestracja na www.ocpe.nl