5 października 2019 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy – Wstęp do tłumaczenia audiowizualnego

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota, 5 października 2019 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum Języka Hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej „El Universo”, ul. Krasińskiego 15a/4

Zakres tematyczny:

Szkolenie  jest skierowane do tłumaczy wszystkich języków, którzy chcą poszerzyć swoją ofertę o tłumaczenia audiowizualne. Wyposaży uczestników w niezbędną wiedzę, jak w sposób profesjonalny rozmawiać z klientem, wycenić zlecenia oraz wykonać zlecenia zgodnie z zasadami sztuki tłumaczenia audiowizualnego. Przekazana wiedza będzie stanowiła solidną podstawę do dalszego udoskonalania umiejętności we własnym zakresie.

Program obejmuje część teoretyczną i praktyczną:

Część teoretyczna

 1. Wprowadzenie z przedstawieniem rodzajów tłumaczeń audiowizualnych i ich krótkiej charakterystyki
 2. Przygotowanie do pracy
  1. Określenie stawki
  2. Czas realizacji zlecenia
 3. Techniczna strona tłumaczenia
  • Dostępne oprogramowanie — wady, zalety, oferowane możliwości
  • Zasady „konstruowania” napisów
  • Korekta
  • Błędy wynikające z ograniczeń technicznych
 4. Językowa strona tłumaczenia
  • Cechy dobrych napisów
  • Właściwy dobór języka
  • Zasady języka a napisy filmowe
  • Znaczenie tła kulturowego
  • Najczęstsze błędy językowe
 5. Źródła i materiały
 6. Potencjalni zleceniodawcy — jak do nich dotrzeć?

Część praktyczna

 1. Wykonanie i omówienie ćwiczeń tłumaczeniowych

Do pełnego i aktywnego udziału w szkoleniu będzie wymagana instalacja oprogramowania wskazanego przez prowadzącą (oprogramowanie darmowe lub wersja demo oprogramowania płatnego). Informacje na temat oprogramowania zostaną przesłane do uczestników przed szkoleniem.

Prowadząca: Julia Szajkowska

Forma:  prezentacja interaktywna oraz warsztaty praktyczne  (6 godzin)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy wszystkich języków zainteresowanych tłumaczeniem audiowizualnym.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12

Program:
9.30-9.45: rejestracja uczestników
9.45-12.45: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
12.45-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 330 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 290 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.