5-6 października 2019 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy j. niderlandzkiego – Tłumaczenie terminologii medycznej i okołomedycznej na przykładzie najczęściej spotykanych dokumentów polskich

Organizator: Fundacja FreeLING we współpracy z OCPE

Termin: sobota i niedziela, 5-6 października 2019 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum Języka Hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej „El Universo”, ul. Krasińskiego 15a/4

We współpracy z OCPE warsztaty zostaną powtórzone w sobotę 1 lutego 2020 w Utrechcie w okrojonej formie jednodniowego szkolenia. Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej OCPE.

Zakres tematyczny:

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe skierowane do tłumaczy j. niderlandzkiego, którzy chcą usystematyzować i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie terminologii medycznej i okołomedycznej. Podczas szkolenia skupimy się na najczęściej spotykanych polskich terminach i dokumentach.

Na wstępie prowadząca przedstawi zagadnienia związane z tłumaczeniem:

  • nazw instytucji i jednostek w polskim systemie opieki zdrowotnej;
  • tytułów zawodowych i specjalizacji.

Następnie omówione zostaną standardowe polskie dokumenty zawierające terminologię medyczną i okołomedyczną. Na podstawie przedstawionego materiału uczestnicy wspólnie przetłumaczą wybrane fragmenty dokumentacji medycznej.

Zakres dokumentów obejmie m.in.:

  • formularze unijne jako materiały źródłowe i referencyjne;
  • zaświadczenie lekarskie oraz wybrane zaświadczenia z ZUS/KRUS;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, w tym wyniki najpowszechniejszych badań.

Warsztaty prowadzone będą wg zasady „tłumacze szkolą tłumaczy” z naciskiem na aktywny udział uczestników w szkoleniu, dyskusję nad terminologią oraz ćwiczenia tłumaczeniowe z j. polskiego na j. niderlandzki.

Prowadząca: Stefanie Bogaerts

Forma:  warsztaty translatorskie  (11 godzin)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka niderlandzkiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny medycyny.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program:

Sobota
9.30-9.45: rejestracja uczestników
9.45-12.45: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
12.45-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Niedziela

9.15-12.45: sesja 1 (z dwoma przerwami 15-minutową)
12.45-14.00: przerwa obiadowa
14.00-15.30: sesja 2

Cena:
Cena szkolenia: 590 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich: 550 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.