5 października 2019 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy j. hiszpańskiego – Tłumaczenie dokumentacji medycznej: karty informacyjne z leczenia szpitalnego

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota, 5 października 2019 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum Języka Hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej „El Universo”, ul. Krasińskiego 15a/4

Zakres tematyczny:

Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka hiszpańskiego, zainteresowanych przekładem tekstów z dziedziny medycyny.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu tłumaczenia dokumentacji medycznej. W ramach zajęć skupimy się głównie na wykonywaniu ćwiczeń tłumaczeniowych, a także na rozwiązywaniu problemów terminologicznych i językowych z tym związanych. Przedmiotem analizy będą przykładowe dokumenty medyczne, takie jak karty informacyjne z leczenia w szpitalu i w klinice, wraz z epikryzą i wynikami najpowszechniejszych badań diagnostycznych.

Warsztaty prowadzone będą wg zasady „tłumacze szkolą tłumaczy” z naciskiem na aktywny udział uczestników w szkoleniu, dyskusję nad terminologią oraz ćwiczenia tłumaczeniowe.

Prowadząca: dr Natalia Likus

Forma:  warsztaty translatorskie  (6 godzin)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka hiszpańskiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny medycyny.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program:
9.30-9.45: rejestracja uczestników
9.45-12.45: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
12.45-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 330 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 290 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.