7 kwietnia 2019 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego – Spółki polskie, brytyjskie i amerykańskie – Wyciągi z rejestrów przedsiębiorców KRS, the Companies House i odpowiadające im dokumenty dla spółek amerykańskich

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: niedziela 7 kwietnia 2019 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum Języka Hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej „El Universo”, ul. Krasińskiego 15a/4

Zakres tematyczny:

Program szkolenia przedstawia spółki polskie, brytyjskie i angielskie w ujęciu porównawczym i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. przypomnienie i usystematyzowanie najważniejszych informacji o spółkach polskich, brytyjskich, amerykańskich;
 2. podsumowanie zasad reprezentacji w spółkach polskich, brytyjskich i amerykańskich;
 3. dokumenty rejestracyjne spółek polskich, brytyjskich i amerykańskich:
  • spółki polskie:  wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, przykłady i analiza informacji dostępnych w wyciągach z KRS
  • spółki brytyjskie: dokumenty pochodzące z brytyjskiego urzędu the Companies House, przykłady i analiza informacji dostępnych w wyciągach
  • spółki amerykańskie: skomplikowana sytuacji spółek amerykańskich, przegląd i analiza dokumentów pochodzących z różnych stanów
   • stan Delaware: analiza sytuacji i dokumentów: rejestr na oficjalnej stronie internetowej stanu Delaware, Certificate of Incorporation i bylaws, Secretary’s Certificate, Incumbency Certificate, Good Standing Certificatewybrane
   • inne stany – analiza sytuacji i dokumentów
  • analiza sytuacji w świetle zasady ultra virus (zasada ultra virus  a polski porządek prawy, zwłaszcza Art. 39 polskiego Kodeksu cywilnego)
 4. ćwiczenia tłumaczeniowe na podstawie fragmentów wybranych dokumentów.

Warsztaty, choć stanowią osobne szkolenie, będą w swojej treści nawiązywać do tematyki szkolenia sobotniego (reprezentacja i pełnomocnictwa). Udział w nim na pewno będzie pomocny przy pracy nad tekstami.

Prowadzący: Magdalena Solak-Michałkiewicz

Forma: warsztaty tłumaczeniowo-terminologiczne z wprowadzeniem teoretycznym (5 godzin zegarowych)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy j. angielskiego.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program:
09.30-10.00: rejestracja uczestników, powitanie
10.00-13.00: warsztat (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.15: obiad
14.15-16.15: warsztat (w tym 15 minut przerwy)

Cena:
Cena szkolenia: 290 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 250 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.