1 czerwca 2019 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. niemieckiego – Ortopedia: anatomia, diagnostyka, terapia

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota, 1 czerwca 2019 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Business Room, ul. T. Chałubińskiego 8 (uwaga: zmiana adresu!)

Zakres tematyczny:

Szkolenie dla tłumaczy języka niemieckiego poświęcone będzie terminologii ortopedycznej pojawiającej się w dokumentacji medycznej. Prowadzący zaprezentuje przekrój zagadnień związanych z anatomią (m.in. kości, stawy, mięśnie, powięzi, ścięgna, więzadła). Przedstawione zostaną terminy niemieckie, polskie i łacińskie. Kolejnym zagadnieniem będzie diagnostyka: badania podmiotowe i przedmiotowe. Przybliżone zostaną pojęcia z zakresu badań obrazowych (RTG, MR, TK) oraz najczęstsze urazy i klasyfikacja ICD-10 w ortopedii. Ponadto prowadzący poruszy tematykę terapii. Omówione zostaną terminy z zakresu terapii zachowawczej (fizjoterapii, fizykoterapii itp.) oraz leczenia operacyjnego (endoprotezoplastyki, osteosyntezy itp.). Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze skróty i skrótowce związane z powyższą tematyką.

Najpóźniej tydzień przed terminem szkolenia uczestnicy otrzymają drogą mailową teksty, które będą tłumaczone podczas szkolenia. W trakcie szkolenia otrzymają ponadto glosariusz niemieckojęzyczny, który będą uzupełniać odpowiednikami w języku polskim. Po szkoleniu przesłana zostanie prezentacja omawiana w jego trakcie.

Prowadząca: dr Konrad Łyjak

Forma: prezentacja multimedialna z ćwiczeniami translatorskimi i tworzeniem glosariusza (6 godzin)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka niemieckiego.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 280 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.