1 czerwca 2019 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych – Terminologia oraz specyfika i charakterystyka języka medycznego na przykładzie wybranych dokumentów

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota, 1 czerwca 2019 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Business Room, ul. T. Chałubińskiego 8 (uwaga: zmiana adresu!)

Zakres tematyczny: Terminologia oraz specyfika i charakterystyka języka medycznego na przykładzie wybranych dokumentów

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z terminologią medyczną oraz specyfiką języka medycznego: podstawowymi terminami i pojęciami z medycyny, skrótami i skrótowcami używanymi w medycynie, afiksami z greki i łaciny itp. Skupią się przy tym na ćwiczeniach praktycznych, szlifowaniu stylu, rozbudowywaniu słownictwa oraz rozwiązywaniu typowych i nietypowych problemów, które można napotkać w trakcie tłumaczenia dokumentacji medycznej. Dowiedzą się, jak unikać najczęściej popełnianych błędów w przekładzie medycznym.

W trakcie warsztatów uczestnicy przy wsparciu prowadzącej przetłumaczą przykładowe dokumenty najczęściej spotykane w tłumaczeniach medycznych.

Prowadzący: Małgorzata Kasprowicz

Forma: warsztaty translatorskie – tłumaczenie dokumentacji medycznej, praktyczne ćwiczenia terminologiczne i tłumaczeniowe (6 godzin)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka angielskiego oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, zarówno do tych, dla których będzie to pierwszy kontakt z praktyką tłumaczeń medycznych, jak i tych, którzy opanowali już podstawy terminologii medycznej, rozpoczęli specjalizację w tej dziedzinie i chcieliby dalej doskonalić swoje umiejętności zawodowe.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 280 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.