6 kwietnia 2019 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy – Reprezentacja i pełnomocnictwa w ujęciu porównawczym

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota 6 kwietnia  2019 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum Języka Hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej „El Universo”, ul. Krasińskiego 15a/4

Zakres tematyczny:

Wykład:

Podczas wykładu współpracująca z nami już od lat mec. Katarzyna Piórkowska-Frątczak omówi następujące zagadnienia związane z tematem reprezentacji i pełnomocnictw:

 1. Charakterystyka pełnomocnictwa – jako rodzaj oświadczenia woli
 2. Rodzaje pełnomocnictw w ujęciu cywilistycznym:
  – ogólne, szczególne, procesowe;
  – forma pełnomocnictwa i opłaty;
  – pełnomocnictwa do czynności podejmowanych przed instytucjami finansowymi (banki)
 3. Pełnomocnictwo w prawie karnym:
  – upoważnienia do obrony a pełnomocnictwo;
  – rodzaj i forma
 4. Pełnomocnictwo w prawie administracyjnym.

Podczas warsztatów praktycznych tłumacze, bogatsi o wiedzę z wykładu, pochylą się, pod okiem moderatorów, nad różnymi rodzajami pełnomocnictw, właściwych dla danego języka/obszaru językowego. Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”. Oznacza to, że dążymy do aktywnego udziału każdego uczestnika, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Dyskusje przebiegają w otwartej atmosferze wymiany doświadczeń, a zadaniem moderatora danej grupy językowej jest przede wszystkim czuwanie nad przebiegiem warsztatów.

Prowadzący:

Wykład: mec. Katarzyna Piórkowska-Frątczak
Sekcja niemiecka: prof. nadzw. UP dr hab. Artur D. Kubacki
Sekcja angielska: Magdalena Solak-Michałkiewicz
Sekcja włoska: Małgorzata Baran-Kalinowska
Sekcja hiszpańska: dr David Nieto-Rasiński
Sekcja niderlandzka: Natalia Kozłowska

Forma: wykład (3 godziny) + warsztaty translatorskie w sekcjach (3 godziny)

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do początkujących i doświadczonych tłumaczy.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program:
09.30-10.00: rejestracja uczestników, powitanie
10.00-13.00: wykład (w tym 15 minut przerwy)
13.00-14.15: obiad
14.15-17.15: warsztaty praktyczne (w tym 15 minut przerwy)

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 280 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Cena za udział w samym wykładzie (bez warsztatów): 100 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.