25 listopada 2018 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego – Reprezentacja i pełnomocnictwa w kontekście spółek polskich, brytyjskich i amerykańskich

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: niedziela 25 listopada 2018 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Business Room, ul. Grójecka 1/3

Zakres tematyczny: Reprezentacja i pełnomocnictwa w kontekście spółek polskich, brytyjskich i amerykańskich

Szkolenie przedstawia formy reprezentacji i pełnomocnictwa w obszarze angielskojęzycznym w ujęciu porównawczym. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I.             REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA

 1. Przedstawicielstwo w polskim Kodeksie cywilnym:
  • analiza przepisów (przepisy ogólne, pełnomocnictwo, rodzaje pełnomocnictw, prokura);
  • terminologia – dobór odpowiedników; terminy, których tłumaczenie może być kłopotliwe itp.
 2. Dokumenty pełnomocnictw:
  • typowe elementy budowy pełnomocnictwa;
  • analiza  wybranych dokumentów pełnomocnictw: praca z wybranymi tekstami w języku polskim i angielskim.

II.          REPREZENTACJA SPÓŁEK, CZYLI KTO, CO I DLACZEGO

 1. Kto – czyli kto może udzielać pełnomocnictw w imieniu spółki;
 2. Co – czyli dokumenty, na podstawie których dowodzi się umocowania do reprezentacji spółek polskich, brytyjskich i amerykańskich:
  • spółki polskie:  wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, przykłady i analiza;
  • spółki brytyjskie: dokumenty pochodzące z brytyjskiego Companies House, przykłady i analiza;
  • spółki amerykańskie:
   • zasada ultra virus a polski porządek prawy, w szczególności art. 39 polskiego Kodeksu cywilnego;
   • skomplikowana sytuacja spółek amerykańskich, przegląd i analiza dokumentów pochodzących z różnych stanów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan Delaware;
 3. Dlaczego – czyli dlaczego i przez kogo wymagane jest wykazanie umocowania do reprezentacji spółki.

III.        DODATKOWE ZAGADNIENIA I PODSUMOWANIE

 1. Dokumenty pochodzące z innych państw świata, które sporządza się w języku angielskim
 2. Inne zagadnienia, pytania od uczestników

Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”. Oznacza to, że dążymy do aktywnego udziału każdego uczestnika, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Dyskusje przebiegają w otwartej atmosferze wymiany doświadczeń, a zadaniem moderatora danej grupy językowej jest przede wszystkim czuwanie nad przebiegiem warsztatów.

Prowadzący: Magdalena Solak-Michałkiewicz

Forma:
Warsztaty tłumaczeniowo-terminologiczne z wprowadzeniem teoretycznym (łącznie 6 godzin zajęć)

Grupa docelowa:
Tłumacze języka angielskiego, początkujący i zaawansowani

Minimalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 5
Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 15

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1: wykład (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 280 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 14 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie.
W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.