8 kwietnia 2018 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego – Tłumaczenie dokumentacji badań klinicznych

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: niedziela 8 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Business Room, ul. Grójecka 1/3

Zakres tematyczny: Tłumaczenie dokumentacji badań klinicznych

Głównym tematem szkolenia będzie tłumaczenie dokumentacji badań klinicznych. W ramach wprowadzenia prowadzący przedstawi wykaz ogólnodostępnych źródeł informacji przydatnych tłumaczowi w trakcie tłumaczenia tekstów medycznych i podsumuje najczęściej popełniane błędy przy tłumaczeniu tego typu tekstów. Następnie skupi się na typowej terminologii stosowanej w dokumentacji badań klinicznych, która zwykle jest sporządzona w języku angielskim lub została przetłumaczona na ten język.

Podczas szkolenia zostaną również omówione skróty medyczne, które pojawiają się w badaniach klinicznych i dokumentacji medycznej.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu interaktywnego z możliwością zadawania pytań z sali. Przekazana wiedza będzie ilustrowana praktycznymi przykładami.

Szkolenie jest trzecią edycją szkolenia prowadzonego w 2015 i 2016 r., tym razem z programem rozszerzonym o dodatkowe ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący: Małgorzata Kasprowicz

Forma: wykład interaktywny z możliwością zadawania pytań z sali + warsztaty translatorskie

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka angielskiego oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich, dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w dany weekend: 290 zł.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje trzy granty szkoleniowe dla studentów na wybrane szkolenie w weekend medyczny 7-8 kwietnia. Zasady przyznawania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.