7 kwietnia 2018 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – przedrostki, rdzenie, przyrostki i skróty w języku medycznym na przykładzie epikryz wypisowych, opisów wyników badań diagnostycznych i komunikacji specjalistów w praktyce klinicznej

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota 7 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Business Room, ul. Grójecka 1/3

Zakres tematyczny: Przedrostki, rdzenie, przyrostki i skróty w języku medycznym na przykładzie epikryz wypisowych, opisów wyników badań diagnostycznych i komunikacji specjalistów w praktyce klinicznej

Spondylolisthesis, phlebotomy,  herniorrhaphy, serosanguinous…. − a gdyby tak, nie znając danych terminów, móc samemu błyskawicznie rozszyfrować ich znaczenie? W przekładzie medycznym to możliwe!

W trakcie tych warsztatów skupimy się na przedrostkach, rdzeniach, przyrostkach i skrótach w języku angielskim medycznym. Posłużą nam do tego przykładowe fragmenty epikryz wypisowych i opisów badań diagnostycznych (USG, TK, MRI) oraz fragmenty komunikacji lekarzy i pielęgniarek w praktyce klinicznej.

Wspólnie wykonamy tłumaczenia fragmentów dokumentacji szpitalnej, omawiając przy tym typowe dla medycyny słownictwo w języku polskim i angielskim, tworząc glosariusz i zwracając uwagę na pułapki językowe. Poznamy skróty najczęściej stosowane w praktyce klinicznej i podejmiemy próbę rozszyfrowania komunikatów pracowników służby zdrowia na materiałach „z życia wziętych”.

Warsztaty kierowane są do tłumaczy, którzy opanowali podstawy terminologii medycznej i rozpoczęli już specjalizację tej dziedzinie. Dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu „Terminologia medyczna oraz specyfika i charakterystyka języka specjalistycznego medycznego” 3 marca 2017 r. warsztaty te będą okazją do dalszego udoskonalania swoich umiejętności zawodowych.

Prowadzący: Małgorzata Kasprowicz

Forma: praktyczne warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy j. angielskiego i tłumaczy posługujących się j. angielskim jako językiem pośrednim.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00:  sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Cena dla członków organizacji partnerskich, dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w dany weekend: 290 zł.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje trzy granty szkoleniowe dla studentów na wybrane szkolenie w weekend medyczny 7-8 kwietnia. Zasady przyznawania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.