18 marca 2018 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy – Wyroby medyczne: tłumaczenie instrukcji obsługi endoskopu

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: niedziela 18 marca 2018 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum Języka Hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej „El Universo”, ul. Krasińskiego 15a/4

Zakres tematyczny: Wyroby medyczne – tłumaczenie instrukcji obsługi endoskopu

Dokumentacja tworzona na potrzeby stosowania wyrobów medycznych to bardzo obszerny temat obejmujący wszelkiego rodzaju podręczniki użytkownika, instrukcje obsługi, instrukcje stosowania, ulotki informacyjne, podręczniki technik chirurgicznych i inne dokumenty opracowywane zależnie od potrzeb.

Szkolenie wprowadzi uczestników w tematykę tłumaczenia dokumentacji wyrobów medycznych, a w celu zawężenia tak szerokiego tematu skoncentruje się na przekładzie instrukcji obsługi endoskopu. Obejmie omówienie funkcji i struktury samego dokumentu oraz prezentację terminologii i pojęć przydatnych podczas tłumaczenia materiałów związanych z endoskopami. Warsztaty dadzą solidną podstawę do dalszego doskonalenia umiejętności tłumaczenia tego typu dokumentacji.

Prowadzący: Bartłomiej Dymek – CM Localization

Forma: wykład w formie prezentacji interaktywnej oraz praktyczne ćwiczenia terminologiczne i tłumaczeniowe

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka angielskiego oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 18

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00:  sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Dla członków organizacji partnerskich: 290 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy dla studentów. Zasady przyznawania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca z wpisowego 50 złotych. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.