17 marca 2018 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy języka włoskiego – Wstęp do tłumaczenia tekstów medycznych

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota 17 marca 2018 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum Języka Hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej „El Universo”, ul. Krasińskiego 15a/4

Zakres tematyczny:

Szkolenie przewiduje zapoznanie uczestników z terminologią medyczną najczęściej spotykaną w zlecanych tłumaczeniach. Uczestnicy zapoznają się z typowymi dokumentami medycznymi w postaci kart leczenia szpitalnego, opisów zabiegów chirurgicznych, kart przyjęcia przez pogotowie ratunkowe itp. Ponadto w trakcie szkolenia omówiona zostanie specyfika języka medycznego (skróty i skrótowce używane w medycynie, zwroty łacińskie) wraz z sugestiami dotyczącymi  korzystania ze słowników i stron internetowych w przypadku wątpliwości merytorycznych. Uczestnicy dowiedzą się również, jak unikać najczęstszych błędów pojawiających się w tłumaczeniach.

1.      Ogólne wprowadzenie dotyczące problemów związanych z tłumaczeniami o tematyce medycznej
2.      Charakterystyczne elementy tekstów medycznych: łacińskie zwroty, kody ICD, ocena Glasgow itp.
3.      Nazwy placówek medycznych – odpowiedniki w języku polskim i włoskim
4.      Praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczenia kart pogotowia ratunkowego, kart leczenia szpitalnego itp.
5.      Podstawowe rodzaje badań diagnostycznych – RTG, USG, TK, RM… – płaszczyzny ciała (strzałkowa, czołowa, poprzeczna)
7.      Specyfika tłumaczenia wywiadu lekarskiego (badanie podmiotowe), badania klinicznego (badanie przedmiotowe) oraz rozpoznania
8.      Trudności w odczytywaniu pisma ręcznego – przepisane leki, dawkowanie, zalecenia – pomocne strony internetowe

Prowadzący: Małgorzata Baran-Kalinowska

Forma: wykład w formie prezentacji interaktywnej oraz praktyczne ćwiczenia terminologiczne i tłumaczeniowe

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do początkujących i doświadczonych tłumaczy języka włoskiego zainteresowanych tłumaczeniami tekstów specjalistycznych z zakresu medycyny.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 25

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00:  sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Dla członków organizacji partnerskich: 290 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy dla studentów. Zasady przyznawania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca z wpisowego 50 złotych. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.