11 marca 2018 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia symultanicznego

Organizator: Fundacja FreeLING, Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin: niedziela 11 marca 2018 r.

Miejsce: Poznań, Collegium Novum UAM, Al. Niepodległości 4, sala 11b

Zakres tematyczny: techniki tłumaczenia symultanicznego

Tłumaczenie symultaniczne wymaga od tłumacza opanowania pewnych technik. Dlatego też wielu tłumaczy bez odpowiedniego przygotowania niechętnie podejmuje się takiego rodzaju tłumaczenia, ponieważ ani na studiach, ani w pracy zawodowej nie mieli możliwości wyćwiczenia wymaganych umiejętności. Szkolenie organizowane przez Fundację FreeLING we współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM jest doskonałą okazją, aby spróbować swoich sił w tłumaczeniu symultanicznym i – może po raz pierwszy w życiu – wejść do kabiny.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

1. Występowanie publiczne
2. Sposoby radzenia sobie ze stresem podczas tłumaczenia ustnego
3. Techniki tłumaczenia symultanicznego
4. Współpraca w kabinie

Prowadzący szkolenia, doświadczeni tłumacze ustni i dydaktycy UAM, przedstawią uczestnikom nie tylko techniki tłumaczenia symultanicznego, ale także omówią zagadnienia związane z wystąpieniami publicznymi. Poświęcą też czas kwestii radzenia sobie ze stresem podczas wykonywania tłumaczenia ustnego.  Po naświetleniu charakterystyki i technik tłumaczenia symultanicznego uczestnicy będą mieli okazję zasiąść w kabinie i zastosować nabytą wiedzę w praktyce.

W celu zapewnienia optymalnej pracy zachęcamy uczestników do rejestracji w parach, czyli razem z tłumaczem tej samej pary językowej. W tandemie tłumacze nie tylko doszlifują odpowiednie techniki tłumaczenia ustnego, ale także będą mogli nawzajem sprawdzić poprawność językową swoich tłumaczeń.

Prowadzący: dr Marcin Turski, dr Paweł Korpal

Forma:
Praktyczne warsztaty (6 godzin)

Grupa docelowa:
Początkujący i doświadczeni tłumacze, którzy chcą nabyć i udoskonalić umiejętności w zakresie technik tłumaczenia symultanicznego.
Językiem roboczym warsztatów będzie język polski. Forma i ćwiczenia są opracowane tak, aby tłumacze różnych języków mogli brać udział w szkoleniu.

Program:
9.00-9.30: rejestracja uczestników
9.30-12.30: sesja 1
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2

Cena:
Cena szkolenia: 320 złotych.
Dla uczestnika zapisującego się w parze z innym tłumaczem tego samego języka: 280 złotych.
Dla członków organizacji partnerskich oraz dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 280 złotych.
Dla studentów i pracowników UAM: 180 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.
Po dokonaniu rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

na górę